Dla bezpieczeństwa rodziców, dziadków. Pierwsze opaski trafiły do Iławy! [AUDIO]

2022-06-08 7:59

Opaski warte ponad 190 tysięcy złotych przyjechały do Iławy. To w ramach projektu, który ma zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców Iławy w wieku 65+.

Program o którym już informowaliśmy, realizowany w Iławie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy pomocy Pełnomocnika Burmistrza ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych, wszedł w fazę końcową-opaski dojechały i trafiają do mieszkańców. Ale spokojnie, to nie ostatnia szansa na otrzymanie opasek dla seniorów.

- Celem głównym programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych tj. seniorów w wieku 65 lat i więcej poprzez zapewnienie dostępu do tzw. opieki na odległość. Osoba starsza, która wymaga opieki, a nie zawsze możemy nad nią czuwać, wyposażona zostaje w specjalną opaskę. W przypadku sytuacji alarmowej i np. zasłabnięcia, nawet gdy po wciśnięciu guzika nikt się nie odezwie, to na miejsce zostanie wysłany ratownik medyczny by sprawdzić co się stało - tłumaczy Monika Kowalska-Kastrau, pełnomocnik burmistrza ds osób starszych i niepełnosprawnych.

Pierwsze opaski dla seniorów trafiły do Iławy - Monika Kowalska-Kastrau, pełnomocnik burmistrza Iławy ds osób starszych i niepełnosprawnych

Udział starszego mieszkańca w projekcie, to nie tylko sama opaska, ale też usługi wraz z nią świadczone

Opaska służy do natychmiastowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Urządzenie łączy się w razie potrzeby z pracownikami Centrum Teleopieki, którzy udzielają adekwatnej do sytuacji oraz możliwości pomocy, w tym: m.in. informują osoby wskazane do kontaktu o potrzebie udzielenia pomocy, wzywają pogotowie lub służby ratunkowe – jeśli sytuacja tego wymaga.

Skorzystanie z tej formy pomocy i zastosowanie ww. opaski jest uzależnione od dostępu sygnału telefonii komórkowej w miejscu przebywania uczestnika. Opaska posiada indywidualny i niepowtarzalny numer i wyposażona jest w co najmniej trzy z następujących funkcji:

 • przyciski bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja), oraz zaleca się by opaska posiadała klasę wodoodporności co najmniej IP65

Opaska będzie serwisowana przez Wykonawcę zadania. Centrum Teleopieki funkcjonuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Do zadań pracowników Centrum Teleopieki należy:

 • przyjmowanie zgłoszeń od Podopiecznych przychodzących na numer linii SOS, na skutek wywołania przez nich alarmu SOS znajdującego się na Opasce,
 • przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych od Podopiecznych przychodzących na numer linii SOS,
 • ustalenie przyczyny użycia przycisku oraz niezwłoczne podejmowanie skutecznych interwencji, adekwatnych do sytuacji np. nawiązywanie kontaktu z Podopiecznym, powiadomienie upoważnionych osób wskazanych z listy kontaktu, a w razie konieczności powiadomienie odpowiednich służb ratunkowych: Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Miejskiej celem udzielenia pomocy lub wsparcia,
 • w miarę możliwości telefoniczne nadzorowanie przebiegu sytuacji, od chwili uzyskania sygnału o uruchomieniu alarmu do przybycia wezwanych osób lub służb,
 • w miarę możliwości telefoniczne udzielanie wsparcia psychicznego Podopiecznemu, który uruchomił alarm, aż do przybycia wezwanych osób lub służb,
 • udzielanie odpowiedzi na zgłaszane zapytania i uwagi oraz wsparcie techniczne dla podopiecznych.

W przypadku awarii opaski lub problemów technicznych związanych z użytkowaniem, posiadacz informuje pomoc techniczną świadczoną przez Wykonawcę zadania w celu wymiany urządzenia lub jego naprawy.

Na razie 170 sztuk, program będzie kontynuowany

170 sztuk finansowanych z Korspusu Wsparcia Seniora przyjechało już do Iławy i są rozdawane tym, którzy chęć przystąpienia do programu wyrazili. Program zakontraktowano na razie do końca roku, ale władze miasta rozważają jego kontynuację.

Nie wykluczone, że kilka opasek z zamówionych się zwolni, warto więc zapisać się na tzw listę rezerwową, jeśli jesteście zainteresowani otrzymaniem opaski. Nie wykluczone, że projekt będzie kontynuowany i kolejne opaski będą domawiane, warto być z iławskim MOPS-em w kontakcie.

QUIZ. Elżbietę II znają wszyscy, ale to inne królowe budziły grozę wśród poddanych. Ile o nich wiesz?

Pytanie 1 z 10
Jaki przydomek nadano królowej Marii Tudor, córce Henryka VIII?
Jan Piekło: Wojna w Ukrainie spowszedniała

Masz dla nas ciekawy temat lub wystrzałową nowinę? Napisz do nas na adres online@grupazpr.pl. Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy z Waszej okolicy!