Wracają kwalifikacje wojskowe. Rozpoczęła się w Ostródzie, niedługo kolejne powiaty

2021-06-02 11:45

W minionym roku kwalifikacja wojskowa została odwołana przez pandemię, teraz gdy odmrażana jest gospodarka, kwalifikacje również będą organizowane. Jak poinformował wojewoda warmińsko-mazurski i WKU Ostróda, na początku w powiecie ostródzkim.

Na podstawie ustawy z 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej, w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. W 2021 roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dwóch terminach:

 • od 7 kwietnia 2021 do dnia 23 lipca 2021 r.
 • od 9 sierpnia 2021 o dnia 19 listopada 2021

Po co jest kwalifikacja wojskowa?

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podległych temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. podlegają:

 1. mężczyźni urodzeni w 2002 r.;
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 2000-2001, które:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 4. kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Odmrożenie kwalifikacji

6 kwietnia 2021 r. wydane zostało Zarządzenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w sprawie powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w okresie 7 kwietnia – 23 lipca 2021 r.

 • Miasto Ostróda 01-09.06.2021 r.
 • Gmina Ostróda 10-15.06.2021 r.
 • Gmina Małdyty 15-16.06.2021 r.
 • Miasto i Gmina Miłakowo 17-18.06.2021 r.
 • Gmina Grunwald 18-21.06.2021 r.
 • Gmina Dąbrówno 21-22.06.2021 r.
 • Gmina Łukta 23.06.2021 r.
 • Miasto i Gmina Miłomłyn 24.06.2021 r.
 • Miasto i Gmina Morąg 25.06-02.07.2021 r.
 • Powiat - Kobiety 05.07.2021 r.
 • Dzień dodatkowy 06.07.2021 r.

Komisja lekarska pracuje w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 9.

Kiedy kwalifikacja w Iławie?

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatów: iławskiego, nowomiejskiego i działdowskiego zostanie zaplanowana w terminie od 9 sierpnia 2021 do 19 listopada 2021 r. O konkretnej dacie poinformujemy, gdy będzie już znana.

Sonda
Czy myślałeś kiedyś o tym, by wstąpić do wojska?
Kibice o powrocie na trybuny