targowisko ostróda

i

Autor: arch. UM Ostróda

Wójt gminy Ostróda apeluje o uruchomienie targowiska miejskiego

2020-04-23 14:16

Od kilku tygodni ostródzkie targowisko przy ul. Pionierskiej jest zamknięte. Tracą na tym rolnicy i drobni przedsiębiorcy. Wójt gminy Ostróda wysłał do burmistrza miasta list w sprawie ponownego uruchomienia targowiska miejskiego.

W imieniu rolników, producentów żywności oraz pozostałych podmiotów zajmujących się szeroko pojętym handlem zwracam się z prośbą o uruchomienie targowiska w Ostródzie – pisze w liście do burmistrza Ostródy Bogusław Fijas, wójt gminy Ostróda. - Celem nadrzędnym takiego działania będzie ożywienie gospodarki w naszym regionie i pomoc podmiotom – często jednoosobowym – w przetrwaniu pandemii koronawirusa. Nadmieniam, że Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował 9 marca 2020 r. stanowisko, iż zgodnie z aktualną wiedzą nie ma dowodów na to, że żywność może być źródłem lub pośrednim ogniwem transmisji wirusa SARS COV-2. 

Według Głównego Inspektora Sanitarnego targowiska i bazary są specyficznymi miejscami obrotu żywnością i w tym celu rekomenduje się ich zarządcom stosowanie wymagań higienicznych wskazanych na stronie internetowej:

https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/targowiska-bazary-na-ktorych-sprzedawana-jest-zywnosc-zalecane-dzialania-zapobiegajace-zagrozeniu-epidemiologicznemu-covid-19-koronawirus/

Czekamy na odpowiedź władz miasta Ostróda. Warto dodać, że z możliwości handlu w Ostródzie korzystają też mieszkańcy powiatu iławskiego i nowomiejskiego.

COŚ DOBREGO #10