respirator

i

Autor: pixabay.com

Władze Susza chcą kupić respirator dla iławskiego szpitala

2020-04-02 14:18

Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski wystosował do mieszkańców specjalny apel, związany z funkcjonowaniem Gminy Susz w czasie pandemii koronawirusa. Porusza m.in. kwestię zmiany budżetu miasta i gminy. Samorządowcy planują nowe wydatki.

W gminie i mieście Susz nie ma na razie przypadków zarażanie koronawirusem. Władze jednak nie czekają na pojawienie się pandemii i już starają się ograniczać jej skutki, a także pomagać innym mieszkańcom powiatu iławskiego. Sporo część funduszy została przeznaczona na na zakup środków ochrony dla podmiotów medycznych działających w gminie. Po uprzedniej konsultacji z dyrektor Szpitala Powiatowego im. Wł. Biegańskiego w Iławie zdecydowano także o zakupie dla tej placówki respiratora stacjonarnego. Tego sprzętu najbardziej brakuje podczas pandemii, wirus bowiem atakuje właśnie płuca i drogi oddechowe. 

Burmistrz Susza zapowiada też, że budżet gminy zostanie radykalnie zmieniony. Zakres tych zmian zostanie w ciągu najbliższych tygodni podany do publicznej wiadomości. Wiemy już jednak, że spora część środków pójdzie na pomoc dla podmiotów gospodarczych. Jej wysokość będzie zależna od strat poniesionych wskutek pandemii.

burmistrz susz

i

Autor: UMiG Susz Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski

Treść całego komunikatu burmistrza.

Szanowni Państwo,

Nasza Gmina znalazła się w ogólnoświatowej pandemii koronawirusa COVID-19. Po ogłoszeniu stanu epidemii zostaliśmy włączeni w ogólnopolski system zarządzania kryzysowego, za który w gminie odpowiada burmistrz. Wszystkie wcześniej planowane działania schodzą na plan dalszy. Realizujemy wytyczne rządu, wojewody oraz decyzje podejmowane przeze mnie, zmierzające do ograniczenia kontaktów między mieszkańcami.

Jednocześnie uruchomiłem rezerwę zarządzania kryzysowego, którą w części przeznaczyłem na zakup środków ochrony dla podmiotów medycznych działających w gminie. Po uprzedniej konsultacji z Panią dyrektor Szpitala Powiatowego im. Wł. Biegańskiego w Iławie zdecydowałem także o zakupie dla tej placówki respiratora stacjonarnego.

 Nasz sposób i styl życia uległy radykalnej zmianie. Wszelkie informacje dotyczące bezpiecznego poruszania się i stosowania higieny osobistej chroniącej nasze zdrowie i życie są szeroko publikowane we wszystkich mediach oraz na naszej gminnej stronie. Proszę, abyście Państwo chroniąc Wasze i Waszych rodzin zdrowie i życie, ściśle stosowali się do tych poleceń. W naszej gminie do chwili obecnej nie odnotowano żadnego przypadku zakażenia koronawirusem COVID-19. Musimy być jednak przygotowani i świadomi, że  ten problem może pojawić się w każdej chwili także u nas. W tej sytuacji budżet gminy zostanie radykalnie zmieniony,  a kalendarz wydarzeń  kulturalnych i sportowych ulegnie modyfikacji. Zakres tych zmian zostanie w ciągu najbliższych tygodni podany do publicznej wiadomości.

Ponadto monitorowana jest sytuacja gospodarcza zakładów działających na terenie gminy. Przewiduję pomoc dla podmiotów gospodarczych, będzie ona zależna od strat poniesionych wskutek pandemii wywołanej koronawirusem. Podstawowa pomoc dla firm przewidziana jest w rządowym pakiecie Tarczy Antykryzysowej, który ma ochronić firmy i pracowników przed skutkami epidemii wirusa.

       Szanowni Państwo,
jesteśmy w okresie kampanii wyborczej wyborów prezydenckich. Oddanie głosu przez wyborcę trwa kilka minut, natomiast przygotowanie do nich, to przynajmniej dwa miesiące intensywnej pracy wieloosobowego zespołu – urzędników, organów pomocniczych oraz mieszkańców. Zorganizowanie wyborów prezydenckich w terminie 10 maja, w dobie pandemii, w moim odczuciu, jest narażeniem zdrowia i życia Mieszkańców Gminy Susz. Stanie na straży Waszego bezpieczeństwa  to jedno z najważniejszych moich zadań. Mając powyższe na uwadze wierzę, że decydenci podejmą jedyną i słuszną decyzję o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, a tym samym – przełożeniu wyborów prezydenckich na późniejszy, bezpieczny termin.

Z poważaniem

Burmistrz Susza
Krzysztof Pietrzykowski