lo iława matury 2023

i

Autor: eka Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żerowskiego w Iławie

matury 2023

Więcej o tegorocznych maturach w Iławie

2023-05-05 10:28

Czas na zdanie kluczowego w edukacji każdego Polaka egzaminu. Tegoroczne matury są pisane po staremu (formuła 2015) i po nowemu (formuła 2023). My sprawdziliśmy m.in. ilu w tym roku maturzystów pisze egzaminy w Iławie i powiecie iławskim. Wiemy też jaką popularnością cieszą się poszczególne przedmioty dodatkowe oraz języki.

Według danych z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w tym roku, egzamin maturalny (sesja główna) jest przeprowadzany od 4 do 23 maja, w tym:

 • część pisemna – od 4 do 23 maja
 • część ustna – od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja).

W 2023 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany w dwóch formułach.

 • absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego przystąpią do egzaminu w Formule 2023,
 • absolwenci 4-letniego technikum, branżowej szkoły II stopnia oraz absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych przystąpią do egzaminu w Formule 2015.

Przedmioty obowiązkowe:

Zdający, którzy kończą szkołę ponadpodstawową w roku szkolnym 2022/2023 (absolwenci 4-letniego LO oraz 4-letniego technikum, branżowej szkoły II stopnia), przystępują do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów obowiązkowych:

W części ustnej:

 • język polski – bez określania poziomu, język obcy nowożytny – bez określania poziomu, język mniejszości narodowej – bez określania poziomu (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej)

W części pisemnej:

 • język polski – na poziomie podstawowym, matematyka – na poziomie podstawowym, język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym, język mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej).

Przedmioty dodatkowe

W 2023 r. każdy absolwent ma obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Absolwent może również przystąpić do egzaminu dodatkowego z maksymalnie pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych. Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez uczelnie.

W 2023 r. absolwenci 4-letniego technikum (z lat 2006–2023) oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia jako absolwenci gimnazjum (z roku 2022 i 2023), nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika

Statystyki z warmińsko-mazurskiego i powiatu iławskiego

W województwie warmińsko-mazurskim do egzaminów przystępuje w tym roku 10.407 osób.

W powiecie iławskim, w 14 szkołach maturę piszą w sumie 704 osoby, z czego:

 • w Formule 2015 po raz pierwszy 337, po raz kolejny 98
 • w Formule 2023 po raz pierwszy 269

Zainteresowanie językami obcymi nowożytnymi

W powiecie iławskim, w FORMULE 2015

325 osoby zadeklarowały pisanie matury z j. angielskiego, 12 uczniów z niemieckiego.

W FORMULE 2023 język angielski wybrały 267 osoby, niemiecki 2.

Zainteresowanie przedmiotami dodatkowymi

W województwie warmińsko-mazurskim, na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym, zainteresowanie przedmiotami dodatkowymi wygląda następująco:

W FORMULE 2015:

 • Biologia 335
 • Chemia 84
 • Filozofia 25
 • Fizyka 187
 • Geografia 1 110
 • Historia 164
 • Historia muzyki 3
 • Historia sztuki 31
 • Informatyka 165
 • Język angielski – dwujęzyczny 6
 • Język angielski 2 421
 • Język francuski 1
 • Język hiszpański 2
 • Język łaciński i kultura antyczna 1
 • Język niemiecki 22
 • Język polski 445
 • Język rosyjski 9
 • Język włoski 4
 • Matematyka 925
 • Wiedza o społeczeństwie 159

W FORMULE 2023:

 • Biologia 1 226
 • Chemia 662
 • Filozofia 43
 • Fizyka – zestaw zadań w języku angielskim 1
 • Fizyka 433
 • Geografia 1 252
 • Historia 392
 • Historia muzyki 4
 • Historia sztuki 82
 • Informatyka 124
 • Język angielski – dwujęzyczny 67
 • Język angielski 3 699
 • Język francuski 13
 • Język hiszpański 10
 • Język łaciński i kultura antyczna 1
 • Język niemiecki 74
 • Język polski 1 208
 • Język rosyjski 35
 • Język włoski – dwujęzyczny 1
 • Język włoski 7
 • Język ukraiński 3
 • Matematyka w języku angielskim 9
 • Matematyka 1 506
 • Wiedza o społeczeństwie 410

Kiedy i z czego zdają matury w 2023

Część pisemna

4 czwartek język polski – pp

5 piątek język angielski – pp, język francuski – pp, język hiszpański – pp, język niemiecki – pp, język rosyjski – pp, język włoski – pp

8 poniedziałek matematyka – pp + F2023: język kaszubski – pr, język łemkowski – pr, język łaciński i kultura antyczna – pr

9 wtorek język angielski – pr, język angielski – dj, filozofia – pr

10 środa wiedza o społeczeństwie – pr, język niemiecki – pr, język niemiecki – dj

11 czwartek biologia – pr, język rosyjski – pr, język rosyjski – dj

12 piątek matematyka – pr, język francuski – pr, język francuski – dj

15 poniedziałek chemia – pr, historia muzyki – pr

16 wtorek geografia – pr, języki mniejszości narodowych – pp

17 środa język polski – pr, języki mniejszości narodowych – pr

18 czwartek historia – pr, język włoski – pr, język włoski – dj

19 piątek fizyka – pr, historia sztuki – pr

22 poniedziałek informatyka – pr, +F2023 język hiszpański – pr, język hiszpański – dj

23 wtorek (dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych): matematyka w języku obcym (pp), geografia w języku obcym (pr), chemia w języku obcym (pr), fizyka w języku obcym (pr), biologia w języku obcym (pr), historia w języku obcym (pr)

Część ustna

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja): język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski,

Młody kierowca bmw przesadził z prędkością. Po zatrzymaniu zaskoczył policjantów!

QUIZ. Dokończ zdanie! Wynik powyżej 8/10 tylko dla prawdziwych wyjadaczy

Pytanie 1 z 10
Stolicą Libanu jest...