inwestycje w gminie iława

Gmina Iława: W Ząbrowie powstanie kryte boisko z programu Olimpia

2024-02-05 12:27

„Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Ząbrowie” – to nazwa zadania, które będzie wkrótce realizowane na terenie gminy Iława.

Stosowną umowę podpisali dzisiaj (29 grudnia 2023 r.) z wykonawcą Bartłomiejem Kraweciem Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński oraz Skarbnik gminy Marlena Baranowicz-Rak.

Na realizację tej inwestycji gminny samorząd pozyskał środki w wysokości ponad 1,8 mln. zł z finansowanego przez rząd programu „Olimpia”. Zakres zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie wszystkich robót budowlanych.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie niespełna 2,9 mln. zł, z czego 1,8 mln. zł będzie pochodzić z dotacji. Zadanie zostanie zrealizowane do końca października 2024 r.

Program Olimpia

Uchwałą Nr 22 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023 r. ustanowiono program wieloletni pod nazwą „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

Celem Programu jest poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej. Ma on za zadanie realizację cywilizacyjnej konieczności poprawy dostępu do infrastruktury sportowej, w szczególności dzieciom. Jednocześnie umożliwi to sportowy rozwój młodzieży oraz aktywność fizyczną osób z pozostałych grup społecznych.

Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu może wynieść nie więcej niż 70% wydatków związanych z realizacją zadania.

W ramach Programu dofinansowaniem mogą być objęte dwa rodzaje zadań:

  • budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry od 9 m x 18 m do 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji;
  • budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry od 9 m x 18 m do 20 m x 40 m.

Program ma obowiązywać w latach 2023-2025.

Wysokość środków finansowych planowana do przyznania w ramach dofinansowań w Programie wynosi 2 000 000 000 zł w podziale na lata:

  • 2023 r. – 142 086 000 zł,
  • 2024 r. – 1 200 000 000 zł,
  • 2025 r. – 657 914 000 zł.

QUIZ: Czy nadajesz się do życia na wsi?

Pytanie 1 z 15
Kiedy pieje kogut?