Ścieżka rowerowa Susz

i

Autor: UM Susz

W Suszu też przedłużają ścieżki rowerowe. Trwa kolejny etap prac

2020-07-30 10:28

Trwa drugi etap budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Prabuckiej Kolejny etap inwestycji w ciągu drogi wojewódzkiej DW 521 polega na przedłużeniu, wybudowanej w 2018 roku, ścieżki pieszo – rowerowej z Bronowa do Susza i połączeniu jej z chodnikiem przy ul. Prabuckiej na wysokości posesji nr 24a.

Ścieżka pieszo ‐ rowerowa będzie biegła wzdłuż lewej (patrząc w kierunku Susza) krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej DW 521. Projektowana ścieżka będzie miała ponad 408 metrów długości i 3 metry szerokości. Nawierzchnia ciągu pieszo - rowerowego wykonana będzie z mieszanki mineralno - asfaltowej. Ścieżka będzie oddzielona od jezdni pasem zieleni o szerokości od 0,57 m do 1,70 m i ograniczona po obu stronach poboczem gruntowym.

W związku z budową traktu istniejący rów drogowy lewostronny zostanie zastąpiony rurociągiem z rur z tworzywa. Rurociąg zostanie ułożony w istniejącym rowie drogowym z niewielką korektą w zakresie dostosowania wysokościowego. Wody opadowe ze ścieżki odprowadzane będą na projektowany pas zieleni, natomiast wody z jezdni - do projektowanych wpustów kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych poza jezdnią. Zaprojektowano 10 wpustów z kratą żeliwna, włączonych do studni rewizyjnych o średnicy 1200 mm. Między studniami ułożony zostanie kolektor deszczowy o średnicy 400 mm zastępujący istniejący rów drogowy.

Ścieżka rowerowa Susz

i

Autor: UM Susz

Za co mandat na rowerze? Czy na pewno znasz przepisy? QUIZ

Pytanie 1 z 15
Czy kask na rowerze jest obowiązkowy?
Motocyklista położył maszynę. Jazdę w krótkich spodenkach i koszulce zapamięta na długo