Tomasz Kiejstut Dąbrowski

i

Autor: Tomasz Kiejstut Dąbrowski

W poniedziałek - debata o S5. Tym razem społeczna

2023-02-22 20:03

Tomasz Kiejstut Dąbrowski prowadzi na fb stronę Obwodnica dla Iławy. Wybór trasy, którą będzie przebiegać droga ekspresowa S5 od Wirwajd do Nowych Marz, jest według niego kluczowa. Od jej przebiegu zależy, czy Iława będzie miała obwodnicę, czy nie.

Jedna debata o przebiegu drogi ekspresowej między Wirwajdami w powiecie ostródzkim a Nowymi Marzami w powiecie świeckim już się w Iławie odbyła. Wówczas organizatorem - podobnie jak kilku innych debat w okolicy - był olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przy współudziale projektanta, spółki Trakt.

Natomiast prowadzący stronę na fb Obwodnica dla Iławy Tomasz Kiejstut Dąbrowski chce zorganizować drugą debatę.

- Temat S5 jest tak wielki, tak ważny i doniosły, że zasługuje na wielką publiczna debatę. Niech wybrzmią wszystkie za i przeciw, niech zetrą się merytoryczne argumenty - zachęca Tomasz Kiejstut Dąbrowski.

Ma się ona odbyć w poniedziałek, 27 lutego, o godzinie 17:00 w Porcie 110 przy ul. Konstytucji 3 Maja 7 w Iławie. Organizator dodaje, że najlepszy jest wariant społeczny W1A, który doskonale obsłuży i Iławę, i cały powiat, dając Iławie 3 węzły blisko miasta.

Czekamy teraz na oficjalne dołączenie wariantu społecznego do analiz. Ma w tym pomóc zbieranie podpisów pod ankietą stworzoną przez GDDKiA lub moją petycją, w której zwracam uwagę na konieczność dołączenia właśnie tego wariantu do wspomnianych analiz - mówi Tomasz Kiejstut Dąbrowski.

Społeczne warianty przebiegu drogi ekspresowej S5 Wirwajdy-Nowe Marzy - Tomasz Kiejstut Dąbrowski
Południowa Obwodnica Warszawy to fuszerka? GDDKiA wprowadzi zmiany