ostroda yacht

i

Autor: Ostróda Yacht

W Ostródzie przybędzie miejsc pracy. Rozbudowuje się stocznia

2022-11-21 15:31

Największy pracodawca w powiecie ostródzkim, spółka Ostróda Yacht, mimo kryzysu bardzo dobrze sobie radzi i planuje rozbudowę. Ma powstać kolejna hala produkcyjna.

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy hali produkcyjnej, obejmującej rozbudowę o nową halę produkcyjną. Burmistrz Miasta Ostróda, wystąpił pismem m.in. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Ostródzka stocznia zatrudnia obecnie ponad 1000 pracowników. Roczna produkcja to ponad 4000 jednostek pływających. Zakład jest częścią francuskiego koncernu Beneteau. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planami spółki będzie zatrudniała jeszcze więcej osób.

Atak zimy w Bydgoszczy

Jak dobrze znasz film "Psy"? Sprawdź się w naszym quizie!

Pytanie 1 z 8
Jakie miasta pełniły rolę plenerów podczas produkcji filmu?