pieniądze

i

Autor: Pexels W lutym mają ruszyć nowe dofinansowania dla lokalnych firm

W lutym mają ruszyć nowe dofinansowania dla lokalnych firm

2021-02-03 13:40

Jak informuje iławski PUP znane są już orientacyjne terminy uruchamiania w 2021 roku wsparcia dla osób bezrobotnych i przedsiębiorców z terenu powiatu iławskiego. Powiatowy Urząd Pracy w Iławie pierwsze nabory ogłosi w lutym.

Realizacja instrumentów tzw. „Tarczy antykryzysowej” przez urząd pracy nie zatrzymała innych form wsparcia skierowanych do przedsiębiorców i osób bezrobotnych z terenu powiatu iławskiego. W pierwszej kolejności będzie można ubiegać się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dla pracodawców to szansa na pozyskanie środków na kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne. Środki z KFS przeznaczyć można między innymi na kursy, egzaminy i studia podyplomowe oraz badania lekarskie i psychologiczne. Nabór wniosków ogłoszony zostanie w lutym.

Także w lutym udostępnione zostaną pierwsze informacje o możliwości składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Wsparcie trafi do tych pracodawców, którzy zdecydują się na zatrudnienie osoby bezrobotnej. Nabór zapowiadany jest na marzec. – W poprzednich latach ta forma cieszyła się dużym zainteresowaniem i dawała efekty w postaci trwałych miejsc pracy – informuje Agata Steiner-Dembińska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie. – Pracodawcy mają tu nasze pełne wsparcie. Jeśli jest tylko taka potrzeba, pomagamy także przy rekrutacji – dodaje.

W tym samym czasie uruchomione zostaną środki na organizację stanowisk pracy w ramach prac interwencyjnych. To szansa na zatrudnienie osoby bezrobotnej z finansowym wsparciem urzędu pracy. Celem tego instrumentu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy. W pierwszym kwartale 2021 roku dostępne będą też środki na staże zawodowe w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych. Staże przeznaczone są dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Nowe rodzaje wsparcia

Nowością w tym roku, poza zwrotem kosztów dojazdu, będzie możliwość uzyskania przez osoby podejmujące pracę zwrotu kosztów zakwaterowania. Osoby, które podejmą pracę w miejscowości, do której czas przejazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad trzy godziny dziennie, mogą ubiegać się o refundację części poniesionych kosztów.

W pierwszej połowie roku ruszy nabór wniosków o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych. Dotacje udzielane będą tym osobom, które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie jako osoby bezrobotne. – Maksymalna wysokość wsparcia wynosić będzie, podobnie jak w poprzednim roku, 25 tys. zł – informuje Agata Steiner-Dembińska. Warto dodać, że cały czas można pozyskać bezzwrotną dotację na otwarcie własnej firmy z projektu „Drogowskaz na biznes 7”. Nabór otwarty jest w tej chwili już tylko dla kobiet, które znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy. W tym konkretnym przypadku przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych dla mieszkańców powiatu iławskiego odbywa się w Inkubatorze Technologicznym w Iławie.

Przyjdź do Inkubatora

Przypomnijmy, że w Inkubatorze Technologicznym, który funkcjonuje w strukturach urzędu pracy, działa stały punkt konsultacji dla osób chcących założyć własną firmę. Każda osoba, która zastanawia się nad prowadzeniem własnej działalności na terenie powiatu iławskiego, a chciałaby uzyskać więcej informacji o założeniu i prowadzeniu firmy, może skorzystać z profesjonalnego doradztwa. Wystarczy zgłosić się do pracowników inkubatora, który ma swoją siedzibę przy ulicy Andersa 12.

Informacje na temat poszczególnych form wsparcia i ogłoszenia o naborze publikowane będą na bieżąco na stronie internetowej oraz na fan-page’u urzędu pracy pod adresem .

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Które państwo ma więcej mieszkańców? Dwie odpowiedzi, ale łatwo nie będzie

Pytanie 1 z 10
Które z tych państw ma więcej mieszkańców:
W Gnieźnie urodziły się pięcioraczki