Beata Niksa-Żubertowska wręcza dyplomy

i

Autor: eka Dyplomy wręcza Beata Niksa-Żubertowska

W iławskiej „jedynce” wręczono „Koperniki”. Już po raz jedenasty

2022-06-24 19:19

W Szkole Podstawowej nr 1 w Iławie, jak w wielu innych, podsumowano osiągnięcia uczniów. Tu jednak wręczono nie tylko dyplomy czy świadectwa, ale także statuetki Kopernika. I to nie tylko uczniom.

Galę poprowadzili nauczyciele: Anna Radomska, Marcin Chrząszcz i Radosław Mieczkowski. Jak co roku spotkano się, żeby uhonorować wyjątkowych uczniów szkoły, ale również rodziców, opiekunów, instytucje, którzy oddają serce i wspomagają tworzyć wizerunek tej placówki.

- Mijający rok szkolny to rok szczególny dla nas wszystkich: dla uczniów, nauczycieli, dyrekcji oraz dla rodziców. Pandemia nie dawała całkowicie o sobie zapomnieć. Dużo czasu spędziliśmy w domach pracując zdalnie, ale nie przeszkodziło to naszym dzisiejszym nagrodzonym angażować się w różnego rodzaju przedsięwzięcia, inicjatywy, formy działalności szkolnych i pozaszkolnych - mówiła podczas otwarcia uroczystości dyrektorka szkoły, Beata Niksa - Żubertowska.

Najpierw uhonorowano uczniów, wręczając im dyplomy za szczególne osiągnięcia i postawę kreującą wizerunek szkoły. Byli to:

1. Lena Zagórska - przez cały etap edukacji wyróżniała się wzorowym stosunkiem do obowiązku szkolnego: uzyskiwała bardzo wysokie wyniki w nauce, dostawała nagrody (aktualnie na koniec szkoły podstawowej uzyskała średnią dydaktyczną 5,29), zawsze także otrzymywała wzorowe zachowanie. Potrafiła też rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, uczestnicząc w różnych zajęciach pozalekcyjnych.

2. Nikola Maciejewska - uzyskiwała bardzo wysokie wyniki w nauce, dostawała nagrody (aktualnie na koniec szkoły podstawowej uzyskała średnią dydaktyczną 5,00), zawsze także otrzymywała wzorowe zachowanie. Potrafiła też rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, uczestnicząc w różnych zajęciach pozalekcyjnych. Nikola odznacza się wysokim poziomem kultury osobistej.

3. Maja Kowalska i 4. Alicja Kowalska wzorowo angażowały się w działalność Koła Wolontariatu. Uczestniczyły we wszystkich szkolnych i ogólnopolskich akcjach organizowanych na rzecz potrzebujących osób i zwierząt: WOŚP, Wylosuj Anioła, Góra Grosza, Grosz do grosza, pomoc dla rodzin i dzieci z Ukrainy, pomoc dla domu dziecka w Kisielicach, Szlachetna Paczka, Festyn Zdrowia i Rodziny. Maja i Ala reagowały na każde nagłe potrzeby wynikające z potrzeb szkoły. Pracowały bezinteresownie. W chwilach zwątpienia zawsze wierzyły, że razem dadzą radę.

5. Mateusz Szymczak – wzorowy uczeń, którego cechuje wysoki poziom kultury osobistej. Dba o kulturę słowa i sposób wypowiadania się. Na co dzień życzliwy, wyróżnia się wzorowym stosunkiem do obowiązku szkolnego – jego średnia ocen z II semestru to 5,71. Mateusz wziął udział również w konkursach kuratoryjnych z matematyki i j. angielskiego, z których uzyskał wysokie wyniki.6. Amelia Maguda- reprezentuje szkołę w Młodzieżowej Radzie Miasta, członek hufca ZHP w Iławie. Wspiera szkolne akcje charytatywne tj. góra grosza, karma dla zwierząt czy kwiaty z okazji Dnia Ziemi. Aktywna również w działaniach klasowych,  pomagała przy wykonywaniu doświadczeń w pracowni chemicznej podczas dni otwartych szkoły.

Dyplomy otrzymali także rodzice, w tym roku to Anna i Robert Kacprzyccy.

Przez pięć lat p. Robert był członkiem klasowej Rady Rodziców, aktywnie działał także w szkolnej Radzie Rodziców. Pan Robert od pięciu lat niezwykle aktywnie uczestniczył w organizacji Festynów Szkolnych. W tym roku bardzo rzetelnie i prężnie obydwoje działali w komitecie organizacyjnym balu klas ósmych. W relacjach z wychowawcą to rodzice, którzy jednakowo intensywnie interesowali się losem swojego syna, jak również innych uczniów. Byli bardzo pomocni, z poczuciem humoru, a jednocześnie zdecydowani i wrażliwi (współorganizowali m.in. klasową akcję charytatywną na rzecz oddziału onkologicznego olsztyńskiego szpitala). Zawsze zatroskani też o wychowawcę. Bardzo często służyli dobrą radą i miłym słowem, ale przede wszystkim pozytywnym wsparciem i energią.

Na scenę zaproszono także pracowników szkoły.

Wiolettę Karwat - prowadzone przez nią zajęcia dydaktyczne pokazują merytoryczny warsztat pracy i profesjonalne przygotowanie. Od wielu lat organizatorka: z TPD - Świątecznej Zbiórki Żywności, sprzedaży zapałek z Fundacją „Dziewczynka z zapałkami”, sprzedaży ciast na rzecz potrzebujących uczniów. W obecnym roku bardzo zaangażowała się w pomoc dla dzieci z Ukrainy.

Wojciech Kopczyński - dzięki osobistemu zaangażowaniu problematyka bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drogach została w Iławie i powiecie iławskim wyjątkowo upowszechniona. Realizacja podstawy programowej w zakresie zagadnień związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym stała się dla niego celem kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów w tym zakresie. Odkrył też w sobie pasję wynalazcy – to dzięki niemu 3-osobowa drużyna szkoły wystartowała w Turnieju Maszyn Wiatrowych i zajęła I miejsce w Polsce.

Gala osiągnięć uczniów w iławskiej SP1. Najlepsi dostali "Koperniki"

Krzysztof Kasprowicz - wspomaga organizację pracy szkoły i bezpieczeństwo na przerwach, organizując na bieżąco na przerwach zastępstwa za nieobecnych nauczycieli. Pan K. Kasprowicz wielokrotnie wykazał swoją empatię, bezinteresowną chęć wsparcia innych oraz ogromne zaangażowanie w wychowanie młodego człowieka. Jako opiekun sprzętu nagłaśniającego w szkole – żadna impreza w szkole nie odbyłaby się gdyby nie jego wsparcie techniczne.

Bogumiła Piotrowska i Agnieszka Wrzesińska – można na nie liczyć w każdej sytuacji. Są sumienne, pracowite, dokładne, rzetelnie wykonują powierzone im zadania. Zaangażowane w swoją pracę z dużym poczuciem estetyki. Dbają nie tylko o pomieszczenia wewnątrz budynku, ale również o zielony teren dookoła szkoły. Zawsze uśmiechnięte, gotowe do pomocy nauczycielom, rodzicom. Uwielbiane również przez społeczność uczniowską, do której podchodzą z dużą dozą cierpliwości.

- Za bezinteresowną pomoc, życzliwość, które w szczególny sposób przyczyniły się do realizacji ważnych zadań szkoły oraz zamierzeń organizacyjnych i wychowawczych chcemy podziękować Aleksandrze Skubij, Januszowi Kozłowskiemu i Józefowi Rogowskiemu - mówiła dyrektorka szkoły, wymieniając byłych dyrektorów i nadając im tytuł Przyjaciela Szkoły.

Statuetka Mikołaja Kopernika jest znakiem uznania dla najlepszych z najlepszych. To statuetka dla tych, którzy w rożny sposób tworzą w społeczności Iławy dobre imię naszej szkoły. Jest symbolem najlepszych cech charakteru, ambicji, sumienności w wykonywaniu obowiązków, jest wyróżnieniem najwyższej rangi i nawiązuje do niepodważalnych osiągnięć patrona szkoły.

Statuetkę Kopernika w roku szkolnym 2021/2022 otrzymali:

1. Sarah Wiśniewski – przejawiała dużą aktywność poprzez udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach, inicjatywach, formach działalności szkolnych i pozaszkolnych (od 3 lat bardzo aktywnie działa w Samorządzie Uczniowskim, pieczołowicie pełniła funkcję wiceprzewodniczącej, a w tym roku szkolnym – przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, dwa lata temu weszła w skład Pocztu Sztandarowego i dumnie wypełniała swoją rolę; wzorowo działała w Kole Wolontariatu. Uczestniczyła we wszystkich szkolnych i ogólnopolskich akcjach organizowanych na rzecz potrzebujących osób i zwierząt: WOŚP, Wylosuj Anioła, Góra grosza, Grosz do grosza, pomoc dla rodzin i dzieci z Ukrainy, pomoc dla Domu dziecka w Kisielicach, Szlachetna Paczka, Festyn Zdrowia i Rodziny. Aktualnie bierze udział w warsztatach Spółdzielni Uczniowskiej i ją współtworzy), angażowała się społecznie w życie klasy – w ostatnich latach pełniła funkcję gospodarza klasy i zastępcy gospodarza; kreowała pozytywny wizerunek szkoły na zewnątrz oraz potrafiła rozwijać swoje zdolności (od 5 klasy uczęszcza do Państwowej Szkoły muzycznej), wyróżniała się pozytywnym stosunkiem do obowiązku szkolnego (uzyskała tytuł finalisty w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych organizowanych przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, tytuł finalisty w konkursie kuratoryjnym z j. angielskiego, I miejsce w finale powiatowym, II miejsce w finale wojewódzkim, XIII miejsce w finale krajowym w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym). 

2. Mateusz Stępień - przejawiał dużą aktywność poprzez udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach, inicjatywach, formach działalności szkolnych i pozaszkolnych (bardzo aktywnie działa w Samorządzie Uczniowskim, wchodzi w skład Pocztu Sztandarowego i dumnie wypełniał swoją rolę; wzorowo działał w Kole Wolontariatu. Uczestniczył we wszystkich szkolnych i ogólnopolskich akcjach organizowanych na rzecz potrzebujących osób i zwierząt: WOŚP, Wylosuj Anioła, Góra grosza, Grosz do grosza, pomoc dla rodzin i dzieci z Ukrainy, pomoc dla Domu dziecka w Kisielicach, Szlachetna Paczka, Festyn Zdrowia i Rodziny.

3. Szymon Majewski - zaangażowany społecznie w życie klasy, szkoły i miasta; od dwóch lat jest w składzie Pocztu Sztandarowego i dumnie wypełnia swoją rolę, kreując tym samym pozytywny wizerunek szkoły na zewnątrz. Po raz drugi Szymon brał udział i uzyskał najwyższe wyniki: I miejsce i V miejsce w finale Krajowego Turnieju PGE Maszyn Wodnych Wiatrowych w Warszawie. Od kilku lat rokrocznie z sukcesami bierze udział w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – w tym roku uzyskał drużynowo I miejsce w finale powiatowym, II miejsce w finale wojewódzkim, XIII miejsce w finale krajowym tego turnieju.

4. Oliwia Grządziela – od dwóch lat jest w składzie Pocztu Sztandarowego i dumnie wypełnia swoją rolę, uczestnicząc w różnych wydarzeniach patriotycznych i kulturowych w szkole i w mieście, kreując tym samym pozytywny wizerunek „Jedynki” na zewnątrz. Przez cały etap szkoły podstawowej wyróżniała się pozytywnym stosunkiem do obowiązku szkolnego: uzyskiwała bardzo wysokie wyniki w nauce i zachowaniu, otrzymywała nagrody (aktualnie na koniec uzyskała średnią dydaktyczną 5,00). Potrafiła też rozwijać swoje zainteresowania i zdolności (zwłaszcza plastyczne - uczestniczyła w różnych konkursach, zdobywając zaszczytne miejsca).

5. Alicja Paczkowska – od dwóch lat jest w składzie Pocztu Sztandarowego i dumnie wypełnia swoją rolę, uczestnicząc w różnych wydarzeniach patriotycznych i kulturowych w szkole i w mieście, kreując tym samym pozytywny wizerunek „Jedynki” na zewnątrz. Przez cały etap szkoły podstawowej wyróżniała się pozytywnym stosunkiem do obowiązku szkolnego: uzyskiwała bardzo wysokie wyniki w nauce i zachowaniu, otrzymywała nagrody (aktualnie na koniec szkoły podstawowej uzyskała średnią dydaktyczną 4,94).

6. Hanna Konarska - to uczennica bardzo zaangażowana społecznie w życie klasy, szkoły i miasta; od dwóch lat jest w składzie Pocztu Flagowego i wzorowo wypełnia swoją rolę, uczestnicząc w różnych wydarzeniach patriotycznych i kulturowych w szkole, kreując tym samym pozytywny wizerunek „Jedynki” na zewnątrz. Przez cały etap szkoły podstawowej wyróżniała się pozytywnym stosunkiem do obowiązku szkolnego: uzyskiwała bardzo wysokie wyniki w nauce i zachowaniu, otrzymywała nagrody.

7. Amelia Sagan - wzorowa uczennica, którą cechuje wysoka kultura osobista. Wykazała się wzorową aktywnością klasową jak i w Samorządzie Uczniowskim. Członek pocztu flagowego szkoły.

8. Oskar Wielczyk – uzyskał bardzo wysokie wyniki zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim, uzyskując

- klasa Optymist – 36m w Europie (reprezentant Polski na Mistrzostwach Europy w klasie optymist)

- VI m na Mistrzostwach Polski

- VII m Mistrzostwa Polski w sprincie

- VI m w drużynowych Mistrzostwach Polski w klasie Optymist

- I m w LOTOSNordCup regaty w Gdyni

9. Natalia Rucińska -Uczennica wzorowa, zawsze wyróżniająca się wysoką średnią i nienaganną kulturą osobistą. Chętnie uczestniczy w licznych konkursach odnosząc sukcesy:

- konkurs kuratoryjny z fizyki, matematyki, informatyki i biologii

konkurs Olimpus z języka angielskiegoKonkurs Kangur matematycznywygrana w konkursie krajowym PGE Turniej Turbin Wiatrowychwygrana w konkursie BRD na etapie powiatowym i wojewódzkimudział w finale krajowym BRDzajęcie pierwszego miejsca w szkolnym konkursie plastycznym o Mikołaju Koperniku

Natalia należy również do szkolnego PCK, a poza szkołą bierze udział w konkursach pływackich.

10. Oliwia Piotrowska

Uczennica wzorowa wyróżniająca się wysoką średnią. Chętnie brała udział w wielu konkursach:

konkurs kuratoryjny z angielskiego, polskiego, matematyki, fizyki i informatyki. Wyróżnienie w konkursie Z poprawną polszczyzną na co dzień, konkurs Olimpus z języka angielskiego, wyróżnienie w wojewódzkim konkursie fotograficznym

11. Agata Józefowicz - wzorowa uczennica, która aktywnie działa w Samorządzie Uczniowskim, członek pocztu flagowego szkoły, zastępca przewodniczącego klasy 8c. Bierze aktywny udział w życiu klasy, kreuje pozytywny wizerunek szkoły poprzez aktywne działanie w hufcu ZHP Iława. Agata chętnie służy pomocą, potrafi odważnie stanąć po stronie osoby potrzebującej pomocy. Aktywnie uczestniczyła w zbieraniu darów dla uchodźców z Ukrainy, dla których również prowadziła zajęcia w formie zabawy. Przez dwa lata brała udział jako wolontariuszka w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy oraz zbiórkach żywności dla potrzebujących rodzin podczas świątecznych akcji.

Statuetki otrzymali rodzice:

Magdalena Grządziela – przez pięć lat była członkiem klasowej Rady Rodziców, a od 4 lat jest także przewodniczącą szkolnej Rady Rodziców. Iwona i Arkadiusz Majewscy - To rodzice bardzo zaangażowani w życie klasy i szkoły. W relacjach z wychowawcą to rodzice niezwykle pomocni i czujni, zawsze zatroskani o losy wszystkich wychowanków, jak również wychowawcy. Inne osoby dorosłe także otrzymały statuetki:Ewa Węglerska - jest nauczycielką historii, wosu oraz bibliotekarką.

Justyna Wasilewska - pracuje wyjątkowo rzetelnie. Jest sumienną nauczycielką języka niemieckiego i zaangażowaną innowacyjną bibliotekarką.

Marta Maciąg - jest intendentką szkoły, bardzo pracowita i rzetelnie wywiązująca się ze swoich obowiązków. Oddana szkole i uczniom, posiada wysoką kulturę osobistą, ma dobry kontakt z pozostałymi pracownikami, dyspozycyjna.

Arkadiusz Karpiński, prezes Stowarzyszenia "Przystań" - prowadzenie rozmów negocjacyjnych, które zakończyły się realizacją wspaniałego projektu ,,Przystań wspiera iławskie rodziny” pozwoliło rodzicom i uczniom ,,Jedynki” efektywnie spędzać czas ucząc się nowych kompetencji potrzebnych we współczesnym świecie.

Marian Wilkowski, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej –  dba nie tylko o prawidłowe funkcjonowanie swojej placówki, od lat wspiera również iławską ,,Jedynkę”

Zbigniew Tomaszewski, właściciel firmy fotograficznej i fotograf – ciekawość świata i dociekliwość, wrażliwość na piękno i drugiego człowieka, spostrzegawczość, cierpliwość, pokora, komunikatywność i profesjonalizm to wyróżnia Pana Zbigniewa. Swoją pasją zaraża w pozytywny sposób uczniów ,,Jedynki”.

Wyróżnienie za wysokie osiągnięcia edukacyjne i nieocenioną pomoc wolontarystyczną otrzymały:

1. Amelia Maguda i 2. Oliwia Piotrowska

- Należy pamiętać, iż nieważne, czy ktoś jest zdolny, czy szczególnie uzdolniony. Każdy powinien rozwijać swoje zdolności. Warto inwestować swój czas i wysiłek, widząc cel, do którego zmierzamy - tymi słowami zakończył część oficjalną Marcin Chrząszcz.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na online@grupazpr.pl!

Quiz seriale w PRL. Alternatywy 4

Pytanie 1 z 10
W 68 r. Docent Furman miał dostać mieszkanie po jednym syjoniście, który wylądował:
Radzymin pożegna znanego biznesmena. Wiemy gdzie spocznie Tadeusz Gołębiewski.