mieskzanie treningowe

i

Autor: PSONI Koło w Iławie

W Iławie powstało mieszkania trenningowe

2022-03-31 14:57

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie rozpoczyna realizację kolejnej edycji projektu „Akademia samodzielności”, który będzie polegał na prowadzeniu tzw. mieszkania treningowego. Wsparciem zostaną objęte dorosłe osoby z niepełnosprawnością. Dzięki temu będą mogły doświadczyć samodzielności i rozwijać umiejętności niezbędne w codziennym życiu.

Celem mieszkania treningowego jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości czasowego zamieszkania poza domem rodzinnym, połączonego z dostosowaną do potrzeb terapią, opieką i wsparciem. Trening mieszkaniowy będzie realizowany w formie sześciodniowych turnusów w maksymalnie 4-osobowych grupach. Pobyt uczestnika będzie się odbywał pod opieką asystentów/trenerów, posiadających odpowiednie przygotowanie i predyspozycje osobowościowe. Uczestnikami projektu mogą być osoby, które zamieszkują na terenie powiatu iławskiego, ukończyły 18 rok życia oraz posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

- Pobyty osób z niepełnosprawnościami w mieszkaniu treningowym będą miały charakter okresowy, cykliczny to znaczy, że ta sama osoba/grupa w ciągu trwania projektu będzie cyklicznie odbywać sześciodniowe treningi mieszkaniowe. Zakładamy, że maksymalna liczba cykli dla jednej osoby wyniesie 11, przy czym terminy pobytów, częstotliwość będą dostosowywane do potrzeb uczestnika. – wyjaśniają przedstawiciele PSONI Koło w Iławie  - Działania tego rodzaju, przy wsparciu finansowym z różnych źródeł, realizujemy od 2019 r., stąd wiemy, że dla wielu z tych osób będzie to pierwszy dłuższy pobyt poza domem rodzinnym. Uczestnicy otrzymają wsparcie w osiągnięciu częściowej lub całkowitej samodzielności poprzez m.in. naukę planowania i robienia zakupów, gospodarowania finansami, przygotowywania posiłków, pranie, sprzątanie, dbanie o higienę osobistą, naukę współżycia z grupie. We wszystkich czynnościach będą mogli liczyć na wsparcie trenerów/asystentów.

Uzupełnieniem oferty wsparcia dla zainteresowanych uczestników będą zajęcia edukacyjne z zakresu self-adwokatury, ekologii oraz warsztaty dziennikarskie. Rekrutacja potrwa do 6 kwietnia. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu: Biuro Projektu – tel. 89 649 79 49 wew. 201.

QUIZ. Jesteś mistrzem kierownicy? Te pytania to zweryfikują!

Pytanie 1 z 12
Przejazd na czerwonym świetle. Jest dozwolony…
Marianna Schreiber robi z piłką cuda na boisku