policja

Tylu policjantów na iławskim stadionie dawno nie było!

2023-04-19 7:30

Policjanci z Iławy, Ostródy, Nowego Miasta Lubawskiego, Nidzicy a także Działdowa wchodzący w skład III Nieetatowego Pododdziału Prewencji Policji uczestniczyli w ćwiczeniach zgrywających. Odbyły się one na stadionie miejskim przy ul. Sienkiewicza w Iławie.

Na iławskim stadionie odbyło się szkolenie, prowadzone przez Zastępcę Dowódcy Kompanii III Nieetatowego Pododdziału Policji podkom. Roberta Mazurowskiego, miało na celu doskonalenie umiejętności współdziałania wszystkich plutonów III Kompanii Nieetatowych Pododdziałów Policji.

Funkcjonariusze Ci w razie zbiorowych zakłóceń ładu i porządku publicznego interweniują w pododdziałach zwartych. Pododdziały takie mobilizowane są w sytuacjach zagrożeń wymagających szczególnego wzmocnienia sił porządkowych. Funkcjonariusze którzy, wyposażeni byli w tarcze, kaski i środki przymusu bezpośredniego ćwiczyli warianty przywracania naruszonego ładu i porządku.

Istotą ćwiczeń była dokładność i precyzja w działaniu. Bardzo ważne było także błyskawiczne wykonywanie poleceń, które podczas działań w sytuacjach o podwyższonym ryzyku stanowi o skuteczności działania policji.

Funkcjonariusze doskonalili tworzenie tyralier oraz kordonów. To szyki bojowe najczęściej stosowane przez zwarte pododdziały podczas zabezpieczania imprez masowych. Policjanci wspólnie z funkcjonariuszami iławskiej straży pożarnej ćwiczyli także udzielanie pierwszej pomocy podczas działań oraz w codziennej służbie.

Ćwiczenia funkcjonariuszy obserwowali Zastępca Dowódcy Nieetatowego Oddziału Policji ze Sztabu Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie podinsp. Radosław Synowiec oraz Dowódca III Kompanii Nieetatowego Pododdziału Prewencji Policji podinsp. Mariusz  Lis.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: ilawa@eska.pl

20. Bieg Jakubowy w Olsztynie

Jak dobrze pamiętasz lata 70.? QUIZ dla miłośników klimatu tamtych czasów

Pytanie 1 z 10
Jaki gatunek muzyczny zyskał ogromną popularność w latach 70.?