kobieta telefon kobieta

i

Autor: Gundula Vogel - Pixabay Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Iławie i okolicach

2021-02-22 13:04

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w tym roku trwa od 22 do 28 lutego. To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. Sprawdzamy numery telefonów i formy pomocy w ramach tygodnia w Iławie i ościennych miejscowościach.

W Polsce dzień ten został ustanowiony na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. która została uchwalona z uwagi na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na potrzeby ofiar przestępstw oraz pomoc takim osobom. Pomocą tą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Porad udzielą prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie będą pełnione dyżury, podczas których funkcjonariusze udzielać będą porad i informacji. W związku z trwającą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pandemią, porady będą udzielane telefonicznie w godz. 7:00 - 14:00.

  • 22 lutego - Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Olsztynie tel. 47 731-56-30
  • 23 lutego - Wydział do walki z Cyberprzestępczością KWP w Olsztynie tel. 47 731-57-30
  • 24 lutego - Wydział do walki z Korupcją KWP w Olsztynie tel. 47 731-57-30
  • 25-26 lutego - Wydział Kryminalny KWP w Olsztynie tel. 47 731-55-40

Pomoc będzie oferowana również przez podmioty, które świadczą w 2021 r. pomoc materialną i niematerialną sfinansowaną z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Linia Pomocy Pokrzywdzonym: +48 222 309 900

Dyżury komend miejskich i powiatowych w garnizonie warmińsko-mazurskim:

KPP Działdowo:

Kontakt telefoniczny będzie możliwy w godzinach 9:00-15:00 pod nr tel: 47 732 32 32, 47 732 32 08, 47 732 32 44.

KPP Iława:

Porady udzielane będą w godzinach urzędowania jednostki pod nr tel. 47 732 6230, 47 732 6238, 47 732 62 34, 47 732 62 37.

KP w Lubawie:

Porady udzielane będą w godzinach urzędowania jednostki pod nr tel 47 732 6435, 47 732 6437.

KP w Suszu:

Porady udzielane będą w godzinach urzędowania jednostki pod nr tel 47 732 6140, 47 732 6138.

PP w Kisielicach:

Porady udzielane będą w godzinach urzędowania jednostki pod nr tel 47 732 6171.

PP w Zalewie:

Porady udzielane będą w godzinach urzędowania jednostki pod nr tel 47 732 6151.

KPP Nowe Miasto Lubawskie:

Dyżur telefoniczny w godz. 07:15 - 15:15 pod nr tel. 47 732 22 95.

KPP Ostróda:

W dniach 22-28.02.2021 w godz 6:00-22:00 dyżur będzie pełniony pod nr tel. 47 732 42 00.

Sonda
Czy w Polsce już pora na zmianę władzy?
We wrocławskim zoo urodził się kuskus niedźwiedzi