Turniej wiedzy pożarniczej dla uczniów w tym roku online!

i

Autor: unsplash.com Turniej wiedzy pożarniczej dla uczniów w tym roku online!

Turniej wiedzy pożarniczej dla uczniów w tym roku online!

2021-11-03 10:56

Dużym zainteresowaniem, również wśród uczniów z Iławy i regionu, cieszyły się Turnieje Wiedzy Pożarniczej. Najbliższa edycja będzie się odbywała nie w szkołach, a w Internecie.

Pogadane z Dawidem Kwiatkowskim

Tegoroczna edycja OTWP 2021 będzie miała formę zdalną. Turniej jest skierowany do dzieci i młodzieży w 2 grupach wiekowych:

 • I grupa - uczniowie szkół podstawowych
 • II grupa - uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Turniej zostanie przeprowadzony w terminie  26 listopada – 11 grudnia 2021

Pierwszym etapem będą eliminacje powszechne, otwarte dla wszystkich przeprowadzone w formie pisemnej (test on-line) na internetowej platformie edukacyjnej. Test zawiera 60 pytań dla każdej grupy wiekowej, na które należy udzielić odpowiedzi przez zaznaczenie jednego spośród kilku podanych wariantów. Łączny czas odpowiedzi - 60 minut. Punktacja eliminacji pisemnych - 0 lub 1 punkt.

Do kolejnego etapu kwalifikuje się max. po 25 zawodników z każdej grupy wiekowej, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w eliminacjach powszechnych. Jury bierze pod uwagę czas rozwiązania testu w przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów, gdy nie jest możliwe wskazanie 25 finalistów.

Etap drugi to finał przeprowadzony formie ustnej (on-line). W części ustnej każdy z zawodników odpowiada na pięć pytań z wylosowanego zestawu. Po każdej wypowiedzi następuje jawna ocena jury oraz ewentualne uzupełnienie odpowiedzi (podanie pełnej odpowiedzi przez Jury). Czas odpowiedzi na jedno pytanie –max. 2 minuty. Punktacja odpowiedzi ustnych od 0 do 3 punktów.

Laureatami konkursu są osoby z pierwszych 3 miejsc z każdej grupy wiekowej  z największą łączną liczbą punktów za odpowiedzi ustne.

Uczestnicy finału ustnego mogą zostać poproszeni o udział w finale w miejscu wskazanym przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania uczestnika Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.

Zapisy do turnieju jeszcze nie wystartowały, na razie opublikowano wstępne założenia oraz zakres tematyczny turnieju. Jeśli planujecie w nim wystartować, już możecie poznawać takie tematyki jak:

 • Tradycja i historia ochrony przeciwpożarowej.
 • Historia 100-lecia utworzenia Związku OSP RP.
 • Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej.
 • Organizacja i zadania OSP oraz ich Związku OSP RP.
 • Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych.
 • Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.
 • Ochrona ludności.
 • Ochrona środowiska.
 • Sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
 • Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.
 • Zabezpieczenia przeciwpożarowe: budynków, lasów, substancji niebezpiecznych oraz zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych.
 • Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru.
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy.

Zapisy wystartują niebawem, wypatrujcie komunikatów na stronie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

Sonda
Czy alkomat powinien być obowiązkowy w każdym samochodzie?

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na online@grupazpr.pl!