liceum

i

Autor: Starostwo Iławskie

Inwestycje

Trwa termomodernizacja i przebudowa iławskiego liceum

2023-05-04 15:08

Na jakim etapie są prace budowlane, co dokładnie jest wykonywane i na kiedy zaplanowano zakończenie inwestycji?

W ramach inwestycji zaplanowane zostało wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych. Co będzie wykonane? Docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów, wymiana w dużej sali gimnastycznej okien, remont przy łączniku sali gimnastycznej dużej witryny, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej, instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz zasilającej, także wymiana instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji odgromowej, rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich. Obecnie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, trwają roboty budowlano-instalacyjne. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 5 grudnia 2023 r.

Przypomnijmy, 15 czerwca 2022 r. Powiatowi Iławskiemu udostępniona została wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych , na podstawie której Powiat Iławski ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.  21 września 2022 r. zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej przez Przedsiębiorstwo Budowlane „WITKA” Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 50 H, 10-434 Olsztyn, która opiewała na kwotę 6.832.650,00 zł. 29 września 2022 r., po złożeniu do Banku Gospodarstwa Krajowego stosownych oświadczeń związanych z wyborem Wykonawcy, Powiat Iławski otrzymał promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych gwarantującą dofinansowanie inwestycji w wysokości 5.000.000,00 zł. Na podstawie otrzymanej promesy, 5 października 2022 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót przedmiotowej inwestycji.

Ogółem wartość wykonanych robót od początku budowy tj. 5.10.2022 r. do 31.03.2022 r. wynosi 1 832 649,98 zł brutto, co stanowi 26,82 % całkowitej wartości umownej robót.Termin wykonania robót według umowy:  05.12.2023 r.

Projekt domu Fela Rex - archeton.pl

QUIZ. Ci artyści zwojowali polskie talent-show! Czy wiesz, które to były? Tylko prawdziwi fani zdobędą 10/10!

Pytanie 1 z 10
Monika Brodka wielką karierę zaczęła od wygrania?