To KONIEC CZTERECH PÓR ROKU w Polsce?! Eksperci ostrzegają przed poważnymi skutkami zmian klimatu

i

Autor: Unsplash To KONIEC CZTERECH PÓR ROKU w Polsce?! Eksperci ostrzegają przed poważnymi skutkami zmian klimatu

To KONIEC CZTERECH PÓR ROKU w Polsce?! Eksperci ostrzegają przed poważnymi skutkami zmian klimatu

2021-09-29 11:50

W Polsce nie będzie już czterech pór roku? Niepokojącymi przewidywaniami podzielili się eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. – W ostatniej dekadzie obserwuje się przyspieszenie początku wczesnej wiosny, wiosny i pełni wiosny, a zarazem opóźnienie jesieni – informują. O szczegółach przeczytasz w artykule poniżej.

Wiele wskazuje na to, że już niebawem słynne cztery roku w Polsce odejdą w zapomnienie. Wszystko za sprawą postępujących zmian klimatycznych wpływających na pogodę na przestrzeni całego roku. Jak informują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, niemal w całej Europie następuje wydłużenie okresu wegetacyjnego, w Polsce to obecnie około 12 dni. W ostatniej dekadzie obserwuje się przyspieszenie początku wczesnej wiosny, wiosny i pełni wiosny, o 9-11 dni w porównaniu do wielolecia 1951-1990, a zarazem opóźnienie jesieni o 3-4 dni. Przyczyn należy upatrywać we wzroście temperatury powietrza. Wobec obserwowanej zmiany klimatu, w przyszłości możemy spodziewać się dalszych przesunięć w występowania poszczególnych pór roku.

– W średnich szerokościach geograficznych największy wpływ na termin pojawiania się faz rozwoju roślin ma temperatura powietrza w poprzedzających miesiącach. Występowanie tego typu silnych korelacji pozwala wykorzystać wyniki obserwacji fenologicznych nie tylko do śledzenia samego tempa rozwoju roślin, ale także do wskazywania obszarów, na których zmiany klimatyczne zaznaczają się najwyraźniej – komentuje dr Małgorzata Kępińska-Kasprzak z IMGW-PIB. – Zauważalne zmiany warunków klimatycznych, zarówno w skali globalnej jak i regionalnej, zaczęto rejestrować w drugiej połowie XX wieku. Dotyczą one szeregu elementów meteorologicznych, jednak najbardziej odczuwalny dla całego środowiska naturalnego, w tym dla człowieka, jest wzrost temperatury powietrza i częstości zjawisk ekstremalnych. W Polsce zmiany te uwidoczniły się wyraźnie na przełomie lat 70. i 80. XX wieku. Ocieplenie objęło w szczególności pierwszą połowę roku, ale częściej występuje również gorące lato. Wyraźnie krótsza stała się zima, przy równoczesnym wydłużeniu się okresu letniego. Wszystkie prowadzone badania wskazują również na znaczne przyspieszenie początku okresu wegetacyjnego, a w wielu regionach również na jego nieco późniejsze zakończenie – tłumaczy.

Więcej informacji na ten temat przeczytasz w magazynie popularnonaukowym IMGW-PIB.

ESKA Live: Smolasty z koncertem, jakiego jeszcze nie widzieliście!

Zuzanna i Antoni czy Nia i Romeo? Jest NOWA lista najpopularniejszych imion w Polsce!