Wojsko Polskie

i

Autor: maciekde from Pixabay

Startuje kwalifikacja wojskowa. Gdzie i kiedy stawić się przed komisją?

2020-02-04 10:08

WKU Ostróda, pod które podlega m.in. Iława, ogłosiło kompletny terminarz kwalifikacji wojskowej 2020. Najpierw wzywani będą ostródzianie, potem mieszkańcy z rejonów Działdowo, Iława, Nowe Miasto Lubawskie.

Jak co roku, Wojsko Polskie przeprowadza kwalifikację wojskową, by zbadać potencjalną przydatność do służby wojskowej obywateli i nadać im kategorie przydatności do czynnej służby wojskowej.

Jako pierwsza pracę rozpoczęła Powiatowa Komisja Lekarska w Ostródzie, mieszcząca się w budynku Centrum Użyteczności Publicznej Starostwa Powiatowego przy ul. Jana III Sobieskiego 9. Kwalifikacja wojskowa w powiecie ostródzkim potrwa od 3 lutego do 5 marca br.

Na terenie administrowanym przez WKU w Ostródzie podczas tegorocznej kwalifikacji wojskowej pracę będą prowadziły cztery Powiatowe Komisje Lekarskie:

  •  PKLek. w Ostródzie, w terminie: 03.02 – 05.03.2020 r.;
  •  PKLek. w Działdowie, w terminie: 27.02 – 25.03.2020 r.;
  •  PKLek. w Iławie, w terminie: 17.03 – 17.04.2020 r.;
  • PKLek. w Nowym Mieście Lubawskim, w terminie: 31.03 – 23.04.2020 r.;

Jeśli mieszkacie w gminach objętych zasięgiem komisji ostródzkiej, oto szczegółowy plan pracy komisji w Ostródzie:

Miasto Ostróda
03-10.02.2020 r.

Gmina Ostróda
11-13.02.2020 r.

Gmina Łukta
14.02.2020 r.

Gmina Grunwald
17.02.2020 r.

Gmina Dąbrówno
18.02.2020 r.

Gmina Małdyty
19-20.02.2020 r.

Miasto i Gmina Miłakowo
20-21.02.2020 r.

Miasto i Gmina Miłomłyn
24.02.2020 r.

Miasto i Gmina Morąg
25.02-03.03.2020 r.

Powiat - Kobiety
04.03.2020 r.

Dzień dodatkowy
05.03.2020 r.

Miejsce stawiennictwa:
Starostwo Powiatowe w Ostródzie, budynek Centrum Użyteczności Publicznej, ul. Jana III Sobieskiego 9.

Niedługo opublikujemy kolejne szczegółowe rozpiski obrad komisji lekarskich w regionie.

Co zabrać ze sobą na komisję?


Szczegółową instrukcję powinniście otrzymać na wezwaniu, jeśli wam się zawieruszyła, przypominamy:

a)  dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
b)  aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
c)  dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
d)  dokumentację medyczną, tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej (jeśli była takim badaniom poddawana),
e)  dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

W przypadku braku możliwości stawiennictwa w określonym terminie trzeba powiadomić właściwym terytorialnie urząd miasta lub gminy.

Nie uciekaj przed komisją!


Wokół kwalifikacji i sposobu jej przeprowadzania narosło wiele mitów i legend.
Ogólnie to wypadkowa wizyty u lekarza i rozmowy o pracę w wojsku.
Badanie lekarskie odbywa się indywidualnie, zazwyczaj w wydzielonej i osłoniętej części.

Przypominamy, że w razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny,
wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej
lub wojskowego komendanta uzupełnień na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej nakłada grzywnę albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.