ibo 2022 Iławski Budżet Obywatelski

i

Autor: UM Iława

Startują przygotowania do Iławskiego Budżetu Obywatelskiego. Zgłoś się do zespołu

2021-05-25 12:46

Budżet obywatelski, zwany partycypacyjnym, to proces, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Po przerwie związanej z sytuacją epidemiczną wracają przygotowania do IBO2022.

Ideą budżetu obywatelskiego jest zaangażowanie mieszkańców do współdecydowania o kierunku rozwoju miasta. Jest formą konsultacji społecznych wynikiem, których mieszkańcy decydują, czego brakuje w mieście pod kątem inwestycyjnym, rekreacyjnym czy też kulturalno- społecznym.

- Zależy nam, aby zaangażować mieszkańców już na etapie przygotowania projektu uchwały, opracowywania regulaminów oraz zasad IBO, tak aby były one, jak najbardziej czytelne. Dlatego też, ogłaszamy nabór dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców niezrzeszonych w organizacjach do zespołu ds. Iławskiego Budżetu Obywatelskiego. #IBO2022" - - mówi burmistrz Dawid Kopaczewski

Jakie są zadania zespołu?

Należy do nich przygotowanie zasad funkcjonowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego, zawierających w szczególności:

  • procedurę zgłaszania, weryfikacji i wyboru przez mieszkańców projektów do realizacji;
  • kryteria, jakie powinny spełniać zgłaszane projekty;
  • harmonogram Iławskiego Budżetu Obywatelskiego;
  • sposób prowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej, mającej na celu promocję idei budżetu obywatelskiego w Iławy;
  • weryfikacja formalna  zgłoszonych projektów.

Jak można zgłosić swoją kandydaturę?

Zgłaszać się mogą osoby pełnoletnie, których miejscem zamieszkania oraz centrum działalności społecznej lub zawodowej jest Iława. Osoby zainteresowane udziałem w zespole powinny wypełnić formularz internetowy lub w wersji papierowej (dostępny też w Wydziale Komunikacji Społecznej – pok. 314) w terminie do 4 czerwca 2021r. do godziny 14.00.

Na podstawie naboru do zespołu powołane zostaną 4 osoby, które stanowić będą tzw. Głos Społeczny. Pozostałą część zespołu tworzyć będą:

  • pracownicy ratusza i jednostek podległych,
  • radni Rady Miejskiej,
  • radni Młodzieżowej Rady Miasta
  • radni Miejskiej Rady Seniora.

Kiedy wyniki naboru?

W terminie do 11 czerwca 2021 r. Burmistrz Miasta Iławy wybierze spośród zgłoszonych ofert członków zespołu. Imienny skład oraz regulamin pracy zespołu zostanie ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Miasta Iławy. Od decyzji burmistrza nie przysługuje odwołanie.

Praca w zespole do spraw IBO jest nieodpłatna.

Czy znasz te lektury szkolne?

Pytanie 1 z 8
To zabawny dramat Aleksandra Fredry, opowiadający historię dwóhc zwaśnionych sąsiadów.
Złowił karpia giganta

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: online@grupazpr.pl