Renata Motylińska

i

Autor: fot. M. Rogatty/Powiat Iławski Renata Motylińska, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie

szkoła

Ruszyła rekrutacja do szkół ponadpodstawowych powiatu iławskiego

2023-05-25 13:51

W tym roku, po raz kolejny, rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Powiatu Iławskiego jest prowadzona w systemie elektronicznym. Nabór rozpoczął się 22 maja 2023 r. (poniedziałek).

Jak informuje wydział edukacji Starostwa Powiatowego w Iławie, wiele czynności odbywać się będzie przez Internet. System elektroniczny dostarczy informacji o ofercie szkół ponadpodstawowych, kierunkach kształcenia, pozwoli na elektroniczne wypełnienie wniosku do szkoły, monitorowanie informacji o ilości kandydatów do wybranych oddziałów.

Ósmoklasiści wkrótce zaczną nowy etap edukacji – naukę w szkole ponadpodstawowej. Mogą kontynuować edukację w:

 • szkole branżowej I stopnia (3-letnia),
 • technikum (5-letnie),
 • liceum ogólnokształcącym (4-letnie).

Aby skorzystać z elektronicznego systemu naboru wchodzimy na stronę Podstawową czynnością jest wypełnienie i zapisanie wniosku. W tym momencie zostanie utworzone konto w systemie Nabór (dane należy zachować do logowania!).

Jak wybrać szkołę i oddział (klasę)?

W naborze elektronicznym można wybrać dowolną liczbę oddziałów (klas) z maksymalnie trzech szkół ponadpodstawowych naszego powiatu.

Lista preferencji to miejsce, gdzie wpisujemy w kolejności wybrane szkoły i klasy.

Na pierwszym miejscu należy wpisać tę szkołę i klasę, w której ósmoklasista najbardziej chciałby się uczyć. Będzie to szkoła tzw. pierwszego wyboru, do której trafi wniosek. Jeśli do wybranego oddziału będzie bardzo dużo chętnych a uczniowi zabraknie punktów, aby rozpocząć tam naukę, to jego wniosek będzie rozpatrywany w kolejnej, klasie lub w szkole, którą wybrał jako drugą, trzecią.

Kluczowe daty podczas rekrutacji

22 maja 2023 r. – 21 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 - Złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna). Wypełniony w systemie elektronicznym wniosek należy wydrukować, i podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna, dostarczyć do szkoły, którą wskazaliśmy na pierwszym miejscu.

Do 12 lipca 2023 r. do godz. 12.00 - Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Dokumenty te, należy dostarczyć bezpośrednio do szkoły pierwszego wyboru. Po zalogowaniu się na konto w systemie Nabór dostępna będzie opcja, dzięki której można uzupełnić złożony wniosek o oceny ze świadectwa ukończenia szkoły i wyniki egzaminu ósmoklasisty.

14 lipca 2023 r. godz. 14.00 - Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

23 czerwca 2023 r. – 20 lipca 2023 r. do godz. 15.00  Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły – jeśli uczeń został zakwalifikowany do jednej z wybranych przez siebie szkół, musi do niej dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeżeli nie przekazał tych dokumentów wcześniej). W ten sposób potwierdzi swoją wolę nauki w tej szkole.

21 lipca 2023 r. do godz. 12.00 - Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Informacje o tym, do której szkoły i oddziału (klasy) kandydaci zostali przyjęci udostępnione będą w szkołach.

Rekrutacja do oddziału sportowego liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie

22 maja 2023 r. – 31 maja 2023 r. do godz. 15.00 Złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna). Wypełniony w systemie elektronicznym wniosek należy wydrukować, i podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna, dostarczyć do szkoły.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

 • I termin: 1 czerwca 2023 r. – 13 czerwca 2023 r.
 • II termin: do 16 czerwca 2023 r. (dyrektor szkoły wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności w pierwszym terminie).

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

 • I termin: do 15 czerwca 2023 r.
 • II termin: do 20 czerwca 2023 r.

Do 12 lipca 2023 r. do godz. 12.00 - Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Dokumenty te, należy dostarczyć bezpośrednio do szkoły pierwszego wyboru.

14 lipca 2023 r. godz. 14.00 Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

23 czerwca 2023 r. – 20 lipca 2023 r. do godz. 15.00 Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły – jeśli uczeń został zakwalifikowany do jednej z wybranych przez siebie szkół, musi do niej dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeżeli nie przekazał tych dokumentów wcześniej). W ten sposób potwierdzi swoją wolę nauki w tej szkole.

21 lipca 2023 r. do godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

Szczegółowe informacje dotyczące oferty edukacyjnej oraz rekrutacji można uzyskać bezpośrednio w szkołach:

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie, H. Sienkiewicza 1, tel. (89) 648 56 96, strona internetowa
 • Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, ul. M. Kopernika 8a, tel. (89) 649 13 12, strona internetowa
 • Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie, ul. L. Mierosławskiego 10, tel. (89) 648 20 61, strona internetowa
 • Zespół Szkół w Lubawie, ul. Gdańska 25, tel. (89) 645 26 31, strona internetowa
 • Zespół Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu, ul. Wiejska 1, tel. (55) 278 61 98, strona internetowa
 • Zespół Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich, ul. Daszyńskiego 12, tel. (55) 275 60 30, strona internetowa

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: ilawa@eska.pl

Wandal z Pszczyny popisywał się przed kamerą

QUIZ: Jak dobrze znasz kultowy serial Polsatu - "Świat według Kiepskich"?

Pytanie 1 z 10
Pod jakim adresem mieszkali Kiepscy?