plakat

i

Autor: UM Iława

Rusza kolejna edycja opieki wytchnieniowej w Iławie

2023-02-21 15:19

Edycja 2023 programu po raz kolejny ma wesprzeć osoby z niepełnosprawnościami i ich bliskich z terenu Iławy. Inicjatywa zaproponowana przez burmistrza jest uzupełnieniem działań wobec osób niepełnosprawnych, wymagających wysokiego poziomu wsparcia oraz ich opiekunów.

Świadczenie bezpośredniej opieki nad dzieckiem lub osobą dorosłą niepełnosprawną wymaga dużego zaangażowania i często wiąże się z rezygnacją z własnego życia prywatnego.  Opiekunowie muszą bowiem  podporządkować swoje sprawy i godzić je z czynnościami związanymi z opieką, co z reguły prowadzi do ich dużego obciążenia psychofizycznego. -Nie da się pomagać innym  nie mając odpowiednich zasobów, dlatego podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu  działań zapewniających komplementarne wsparcie dla takich osób. Diagnozując bowiem  potrzeby środowiska lokalnego osób niepełnosprawnych i ich rodzin zauważyliśmy, że dotychczasowe działania są niewystarczające. Opiekunowie osób niepełnosprawnych potrzebują m.in. wsparcia w przypadku sytuacji losowej, np. pobyt w szpitalu, czy pilny wyjazd. Kolejną bardzo ważną  kwestią jest zapewnienie dostępu do specjalistów zarówno dla opiekunów, jak i osób z niepełnosprawnością. Równie istotne jest stworzenie warunków do korzystania z dóbr kultury, wyjazdów, wycieczek integracyjnych, aby takie osoby nie czuły się wykluczone z życia społecznego i kulturalnego.- mówi Grażyna Kemska dyrektor MOPS Iława.

Dla kogo jest program?

-  dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym;

-dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, ze wskazaniami łącznie w pkt. 7 i 8 orzeczenia, tj.   konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

- oraz dla członków rodzin lub opiekunów świadczących bezpośrednią opiekę nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności/orzeczenie równoważne lub dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem łącznie w pkt. 7 i 8 orzeczenia.

Opieka wytchnieniowa, jak sama nazwa wskazuje ma dać chwilę „oddechu” w natłoku codziennych obowiązków, jakie pojawiają się w kontekście niepełnosprawności. Bazując na doświadczeniu poprzedniej edycji kontynuujemy program, bo obserwujemy, że potrzeba wsparcia na terenie naszego miasta jest ogromna. Chcemy wpierać osoby niepełnosprawne i ich opiekunów na tyle, na ile jest to możliwe. Temu służy m.in. program opieki wytchnieniowej, który koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. – mówi burmistrz Dawid Kopaczewski

Jak skorzystać?

Należy wypełnić kartę zgłoszenia do Programu  „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023 (patrz załącznik do artykułu) i złożyć wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie. Do Karty zgłoszenia należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są pod nr telefonu: 89 649 97 20 oraz 89 648 41 24.

Def Leppard - 5 ciekawostek o albumie "Hysteria" | Jak dziś rockuje?

QUIZ. Auta i marki motoryzacyjne na literę D. Diabelnie truDne zaDanie

Pytanie 1 z 10
Nie może być pytania o inną markę na start! Daewoo sponsorowało na przełomie wieków polski klub piłkarski. Jaki?