roboty drogowe

Rozpędzają się inwestycje drogowe na odcinkach powiatu iławskiego

2024-04-19 13:31

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie informuje o prowadzonych inwestycjach drogowych i możliwości wystąpienia utrudnień dla uczestników ruchu drogowego.

Oto inwestycje i odcinki dróg powiatowych pod Iławą, na których można spodziewać się robót drogowych.

Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1910N Susz – Kisielice w msc. Wądoły – roboty przygotowawcze:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2848N – ul. Sienkiewicza w Zalewie z budową kanalizacji – roboty drogowe zaczęły się w ubiegłym miesiącu, obecnie prowadzone są wykopy pod budowę kanalizacji deszczowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec – Ulnowo na odcinku Kamieniec – Rudniki – roboty przygotowawcze:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz – Jerzwałd – Dobrzyki – Zalewo na odc. Olbrachtówko – Dobrzyki – etap I – prace przygotowawcze na wskazanym odcinku rozpoczną się w pierwszej połowie maja.

Etap I obejmuje rozbudowę na odcinku 2km. Na dalszym etapie inwestycja będzie realizowana na kolejnych 5,2km:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odcinku Iława – Wikielec – budowa ciągu pieszo – rowerowego – etap I – nadal trwają prace budowy ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogowym.

Przy wszystkich inwestycjach należy zachować ostrożności i stosować się do wyznaczonych objazdów dróg lub poleceń osób kierujących ruchem.