Radni z klubu "Dla Iławy" ufundowali coroczne stypendium

2020-11-02 10:37

Hubert Rólkiewicz - animator sportów ekstremalnych i jeden z inicjatorów powstania Young Spotu w Iławie jest trzecim laureatem stypendium "Dla Iławy" ustanowionego przez Klub Radnych "Dla Iławy". Radni na wsparcie dla młodych i uzdolnionych iławian regularnie przekazują część swoich diet.

Klub Radnych "Dla Iławy" tworzy szóstka radnych Rady Miejskiej w Iławie: Włodzimierz Ptasznik, Ewa Jackowska, Michał Młotek, Dariusz Paczkowski, Tomasz Sławiński i Tomasz Woźniak. Stypendium "Dla Iławy" jest przez nich wręczane dwa razy w roku - w marcu i w październiku. Stypendium, które trafia do laureata, to jednorazowa kwota w wysokości 900 zł.

Tym razem stypendium "Dla Iławy" trafiło w ręce iławianina Huberta Rólkiewicza. Hubert jest absolwentem wychowania fizycznego, animatorem sportów eksteremalnych i członkiem Stowarzyszenia Sportów Xtremalnych "SSX". Iławianom znany jest jako pomysłodawca i jeden z inicjatorów powstania Young Spotu. Na co dzień szkoli dzieci i młodzież w różnych odmianach sportów grawitacyjnych.

- To prawdziwy przyjaciel i autorytet dla młodzieży, doskonały wychowawca i trener, który rozpala sportowe pasje w młodych ludziach - mówił dziś Tomasz Woźniak, który wskazał Huberta Rólkiewicza do wyróżnienia.

To już trzecie stypendium wręczone mieszkańcom Iławy przez radnych z Klubu "Dla Iławy". Pierwsze, w marcu 2019 roku, trafiło do Mateusza Dąbrowskiego, ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego (wskazał go Włodzimierz Ptasznik). Drugie stypendium, w październiku tego samego roku, powędrowało do młodego piłkarza Dawida Hinza (wskazał go Tomasz Sławiński).

Stypendium, które miało być wręczone w marcu 2020 roku, radni przekazali na zakup obiadów dla załogi Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Powiatowym Szpitalu w Iławie.

Kolejne stypendium "Dla Iławy" wręczone zostanie w marcu 2021 roku. Stypendystę wskaże tym razem Ewa Jackowska.

Zabawne nazwy miejscowości w Polsce. Wiesz z których są województw?

Pytanie 1 z 10
Miejscowość Owsianka leży w województwie:
Włamali się na cmentarz 1 listopada