Wójt Gminy Iława

i

Autor: UG Iława

Radni z Gminy Iława nie czepiali się wójta. Może rządzić gminą dalej

2022-05-31 14:09

Odbyła się XXIX sesja rady gminy Iława. Sesja, ze względu na obchody Dnia Samorządu Terytorialnego, miała uroczysty charakter.

Z tej okazji zostały wręczone przez Wójta Gminy Iławy Krzysztofa Harmacińskiego wyróżnienia. Laur Gminy Iława otrzymali: Jan Zieliński - Radny Gminy Iława, Jerzy Olek – wieloletni sołtys sołectwa Ławice, Stanisław Michalewski – Przewodniczący Rady Seniorów Gminy Iława oraz Prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Nowej Wsi oraz Marzena Sochacka-Kuchta – wieloletni pracownik Urzędu Gminy.

Rada Gminy Iława po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iława jednogłośnie udzieliła wójtowi gminy wotum zaufania i absolutorium za 2021 rok. Zanim doszło do głosowania zaprezentowane zostało Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Iława na lata 2016-2030 za rok 2021. Przedstawiony został również raport o stanie gminy.

Wójt Harmaciński w swoim przemówieniu podziękował radzie gminy Iława za wzorową współpracę w roku ubiegłym. Podkreślił również rolę sołtysów i ich zaangażowanie w realizację budżetu, rad sołeckich, pracowników Urzędu Gminy, kierowników jednostek podległych, dyrektorów szkół, strażaków OSP, przedstawicieli organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz działaczy sportowych.

QUIZ. Czy znasz polskie powieści kryminalne? Nawet najwięksi fani mają problem z pytaniem numer 5

Pytanie 1 z 12
Na początek coś łatwego. Który z autorów stworzył prawniczkę Joannę Chyłkę?