Indyki - pixabay

i

Autor: David Mark / Pixabay

Ptaki już bezpieczne! Wojewoda uchylił strefy ptasiej grypy w regionie

2020-03-05 12:13

Dobre wieści dla hodowców drobiu ale nie tylko. Odwołano rozporządzenie wojewody, które nakładało na miejscowości powiatu iławskiego ograniczenia związane m.in. z transportowaniem drobiu czy wypuszczaniem ptaków na zewnątrz.

Przypomnijmy po wykryciu ogniska ptasiej grypy w Gminie Zalewo, od 28 stycznia obowiązywało rozporządzenie Wojewody Warmińsko Mazurskiego, które wyznaczało obszary zagrożone i zapowietrzone w promieniu 10km od ogniska.

Podczas obowiązywania rozporządzenia nie można było m.in.:
- wyprowadzać z gospodarstwa lub do gospodarstw ptaków lub ssaków bez zgody lekarza weterynarii
- wywozić lub rozrzucać ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody lekarza weterynarii
- organizować targów, wystaw, pokazów
- transportować drobiu, jaj, zwłok ptaków bez zgody lekarza
- wypuszczać drobiu w celu rozmnażania
- transportować mięsa do rzeźni
Cały uchylony akt

Teraz na wniosek Warmińsko-Mazurskiego Lekarza Weterynarii w Olsztynie uchylone zostało rozporządzenie nr 2 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (z dnia 28.01.2020 r.) w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu na terenie Gminy Zalewo. Rozporządzenie wraz z uzasadnieniem znajduje się w poniższych dokumentach.

Rozporządzenie wojewody uchylające obszary ptasiej grypy

i

Autor: WM Urząd Wojewódzki
Rozporządzenie wojewody uchylające obszary ptasiej grypy

i

Autor: WM Urząd Wojewódzki

Rozporządzenie w Dzienniku Urzędowym