PSZOK Iława

i

Autor: UM Iława

PSZOK już otwarty, ale na razie przyjmują 3 typy odpadów

2020-05-05 10:36

Po przerwie, znów rozpoczynają pracę PSZOK-i, czyli Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów. To w nich przyjmowane są nietypowe odpady od mieszkańców, a następnie jadą z gmin do centrum segregacji - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Rudnie, prowadzonego przez Związek Gmin Czyste Środowisko.

Na razie, od 4 do 18 maja 2020 r. włącznie, warunkowo otwarto PSZOKi dla mieszkańców zamieszkujących nieruchomości położone na terenie Związku Gmin ,,Czyste Środowisko”.

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdują się w Iławie, Lipowcu, Półwsi i Zakładzie w Rudnie.

  • PSZOK-i czynne będą w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach 12-16 (wtorki, czwartki nieczynne);
  •  od mieszkańców przyjmowane będą tylko następujące odpady: meble domowe, elektrośmieci, odpady budowlane (poremontowe, wyłącznie z remontów wykonywanych przez mieszkańców we własnym zakresie);
  • na PSZOK - u może przebywać tylko jedna osoba zdająca odpady, pozostałe osoby oczekują na zewnątrz; - mieszkańcy bezwzględnie muszą przestrzegać procedur, nakazów i zakazów obowiązujących na PSZOK, w tym bezwzględnego poruszania się w maseczkach i rękawiczkach ochronnych;

Mieszkańcy bezwzględnie powinni stosować się do poleceń pracowników obsługi, w przypadku łamania procedur pracownicy odmówią przyjęcia odpadów i cofną taką osobę z terenu PSZOK-u bez rozładunku odpadów.

Kiedy będzie można oddawać pozostałe odpady jak np. zużyte opony? Na razie nie wiadomo, ale jest szansa, że już po 18 maja.

Wypatrujcie kolejnych komunikatów na ilawa.eska.pl

PSZOK Iława1

i

Autor: UM Iława