Przedszkole Miejskie nr 5 w Iławie

i

Autor: Wiesław Raczkowski

Przedszkola i żłobki w Iławie dopiero po 24 maja

2020-05-05 9:59

Od 6 maja Rząd dał możliwość uruchamiania żłobków i przedszkoli, jednak nie wszyscy samorządowcy oraz rodzice cieszą się z tego kroku. Decyzję o tym czy i które placówki zostaną otwarte, podejmuje organ prowadzący. Iława podjęła już decyzję.

Otrzymaliśmy dość ogólne wytyczne dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej. Obowiązek wdrożenia skomplikowanych procedur przez samorządy wymaga od nas opracowania nowych regulaminów i zasad, na jakich mają pracować nauczyciele i jak powinni zachowywać się przedszkolaki - mówi burmistrz Dawid Kopaczewski.

Z wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że ograniczenia od 6 maja br. dotyczą m.in. zmniejszenia ilości dzieci w poszczególnych grupach oraz przyporządkowania do nich tych samych opiekunów.
W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Należy też zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci a opiekunowie powinni zachować dystans społeczny min. 1,5 metra.

Wyzwaniem jest dla nas kadra przedszkolna, gdyż zgodnie z wytycznymi, do zajęć opiekuńczych nie może zostać dopuszczona kadra powyżej 60 roku życia lub z problemami zdrowotnymi.Kolejnym wyzwaniem są dla nas też wytyczne chociażby w zakresie zapewnienia przestrzeni wspólnej. W każdej szatni powinniśmy zapewnić 15m2 na jednego rodzica z dzieckiem, co jak wiemy nie jest możliwe. Na to wszystko potrzebujemy czasu, bo bierzemy odpowiedzialność za życie i zdrowie naszych maluchów - komentuje Kopaczewski.

Otwarcia miejskich placówek w Iławie możemy się spodziewać po 24 maja.

Taką decyzję podjąłem konsultując się z dyrektorami szkół, przedszkoli i w oparciu o zdanie rodziców. Przesunięcie w czasie terminu otwarcia placówek podyktowane jest z jednej strony tym, że potrzebujemy czasu na ułożenie regulaminów a z drugiej wysoką liczbą zachorowań w naszym województwie - odpowiada Kopaczewski.
Po telekonferencji z dyrektorami iławskich przedszkoli wystosujemy pismo do iławskiego sanepidu z prośbą o ustosunkowanie się do naszych wątpliwości. Jesteśmy zobligowani do opracowania nowych procedur bezpieczeństwa ma wypadek zakażenia korona wirusem. I na to potrzebujemy kilka dni. Jednocześnie chciałbym uspokoić wszystkich rodziców informacją, iż w dalszym ciągu mają oni możliwość z korzystania z zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8. - dodaje burmistrz.

Co z przedszkolami prywatnymi?

Decyzja o otwarciu prywatnych placówek opiekuńczych należy do dyrektora. Musi on jednak być świadomy nowych zasad i stosować się do wytycznych, zarówno Głównego Inspektoratu Sanitarnego jak państwowych wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Wszystkie szczegółowe zasady i wskazówki zarówno dla nauczycieli, opiekunów jak i rodziców opisane są w załączniku do artykułu oraz pod poniższymi linkami:

  • Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (1222.61 KB)