Przebudowa dróg w Szczepkowie i Julinie

2021-08-18 11:39

Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński podpisał dwie umowy dotyczące przebudowy dróg gminnych. Gmina pozyskała na realizacje ww. inwestycji dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Pierwsza dotyczy przebudowy drogi w Julinie. Nawierzchnia drogi o długości 140 mb. zostanie wykonana techniką sprysku emulsjami asfaltowymi i posypania grysem o odpowiednim uziarnieniu na podbudowie z kruszywa łamanego. Wartość inwestycji wyniesie 83 915,27 złotych i zostanie ukończona do 17 listopada 2021 r.

Druga umowa dotyczy przebudowy drogi gminnej w Szczepkowie. Nawierzchnia wskazanej drogi na odcinku 185 mb. zostanie wykonana techniką sprysku emulsjami asfaltowymi i posypania grysem o odpowiednim uziarnieniu na podbudowie z kruszywa łamanego. Wykonane zostaną również wzmocnienia krawędzi jezdni krawężnikami i obrzeżami. Dostawione zostaną także dwa punkty oświetleniowe. Wartość zadania wyniesie 119 190,69 zł i zostanie ukończone do 25 października br.

Na obie inwestycje gmina pozyskała pełne, 100% dofinansowanie z KOWR. Wykonawcą obu inwestycji będzie firma Mar-Dar Marian Tompalski.

M jak mama: Objawy bostonki

QUIZ. Warmia i Mazury w filmach. Wiele hitów polskiego kina powstało w naszym regionie!

Pytanie 1 z 7
Który z filmów Romana Polańskiego zrealizowano m.in. na wodach jezior Kisajno, Jagodne czy Śniardwy?