widok iława

i

Autor: Starostwo Iławskie

Powiat iławski trafił do programu gov_Lab. Będzie pomagał inwestować

2020-04-30 14:16

O wsparcie w ramach programu gov_LAB starało się szesnaście samorządów z całej Polski. Dziesięć przeszło do drugiego etapu oceny. Ostatecznie wybrano sześć – wśród nich projekt Starostwa Powiatowego w Iławie, który został najwyżej oceniony i znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej.

Koncepcja przedstawiona Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez samorząd powiatu iławskiego zakłada stworzenie interdyscyplinarnego zespołu doradczego do kompleksowej i wieloobszarowej obsługi przedsiębiorców i inwestorów. W skład zespołu projektowego wejdzie siedmioro pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie i Inkubatora Technologicznego w Iławie, Starostwa Powiatowego w Iławie oraz Urzędu Miasta Iławy, odpowiedzialnych za obsługę inwestora, rynek pracy, rozwój gospodarczy, planowanie inwestycji i pozyskiwanie środków zewnętrznych. Przy udziale krajowych ekspertów w ciągu najbliższych miesięcy opracują oni instrument, który będzie wykraczać poza przyjęte w innych samorządach wysokie standardy obsługi inwestora. Do jego stworzenia wykorzystana zostanie metodologia service design oraz design thinking. Członkowie zespołu projektowego wezmą też udział w wykładach z innowacyjnych metod pracy w administracji.


– Każdy przedsiębiorca czy inwestor, który zgłosi się do nas po zakończeniu prac nad instrumentem, otrzyma kompleksowe opracowanie o możliwościach zainwestowania pieniędzy na terenie powiatu, pozyskania wykwalifikowanych pracowników, możliwym wsparciu urzędów lub wsparciu zewnętrznym – mówi starosta Bartosz Bielawski. – Do tej pory wiedza ta była rozproszona po różnych urzędach. Przedsiębiorcy często zwracali na to uwagę. Teraz my bierzemy na siebie przygotowanie całości i dostarczenie jej inwestorowi w możliwie krótkim czasie. Celem projektu przygotowanego przez samorząd powiatu jest zwiększenie poziomu inwestycji prywatnych, umożliwienie rozwoju przedsiębiorstw na terenie powiatu, zwiększenie konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw a przede wszystkim zintensyfikowanie rozwoju gospodarczego na obszarze całego powiatu iławskiego.

Koncepcja projektu powstała w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie. Jego powstanie koordynował Inkubator Technologiczny w Iławie.


– Gdy tworzyliśmy ten projekt, bezrobocie na terenie powiatu wynosiło 4,4% – mówi Michał Młotek, który koordynował powstanie projektu i będzie odpowiadał za jego realizację. – Teraz sytuacja się zmieniła. Nasz projekt daje nam przewagę konkurencyjną nad innymi samorządami i to w czasie, gdy każda inwestycja i każe miejsce pracy jest na wagę złota.


Prace nad instrumentem wsparcia inwestorów i przedsiębiorców trwać będą około czterech miesięcy. Po tym czasie rozpocznie się jego wdrażanie na terenie powiatu iławskiego.