jeleń poroże

i

Autor: Tomasz Proszek - Pixabay Płoszą zwierzęta, zastawiają sidła w lasach. Podsumowanie akcji "Wieniec" w Iławie

Płoszą zwierzęta, zastawiają sidła w lasach. Podsumowanie akcji "Wieniec" w Iławie [AUDIO]

2021-03-12 13:05

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Iławie wraz z funkcjonariuszami Straży Leśnej z Nadleśnictwa Iława, Państwowej Straży Rybackiej Iława oraz myśliwi z Koła Łowickiego „Łoś” przeprowadzili wspólne działania pod nazwą ,,Wieniec”. Poszukiwanie zrzutów poroża staje się coraz bardziej popularne tylko nie każdy o tym pamięta, że w lasach panują pewne zasady, których nie wolno naruszać, a przede wszystkim nie wolno płoszyć zwierząt.

Policjanci, strażnicy leśni, strażnicy rybaccy oraz myśliwi po raz kolejny przeprowadzili wspólne działanie, tym razem pod nazwą ,,Wieniec”. Działania te zostały przeprowadzone na terenie Nadleśnictwa Iława w okolicach i na terenie Rezerwatu „Jezioro Karaś”.

Akcja miała na celu egzekwowanie prawa i prawidłowych zachowań zbieraczy zrzutów poroża w lesie. Co roku zwierzęta jeleniowate – sarny, łosie i jelenie zrzucają poroże i odbywa się ono właśnie na przełomie lutego i marca. To gratka dla wielu poszukiwaczy, którzy chcą je dołączyć do własnych kolekcji bądź zbierają na sprzedaż.

Niestety wiele osób w pogoni za ta nietypową zdobyczą zachowuje się nieodpowiedzialnie. Tropi jelenie, nie będąc uprawnionym wchodzi na teren rezerwatu, przepędza lub zmusza do ucieczki zwierzęta z bezpiecznych i zasobnych w karmę ostoi. Takie nieodpowiedzialne przepędzanie zwierzyny może być również powodem kolizji drogowych, przepłoszona zwierzyna w trakcie ucieczki może wtargnąć przed pojazdy, co może być tragiczne w skutkach. Zdarza się również, że takie nieodpowiedzialne osoby instalują w lesie linki do obtrącania poroży, co stanowi duże niebezpieczeństwo dla innych gości naszych lasów jak np. miłośników jazdy rowerami. Linki takie mogą również zadziałać jak wnyki, co z kolei może spowodować śmierć zwierząt w męczarniach. Takie czyny są kwalifikowane  jako kłusownictwo i karane.

Posłuchaj więcej: "Wieniec" w iławskich lasach. O sidłach, wilkach i budzeniu się lasów po zimie - Przemysław Pierunek, rzecznik Nadleśnictwa Iława
poroże iława

i

Autor: KPP Iława Poroże znalezione na terenie Nadleśnictwa Iława

Policja i leśnicy przypominają:

Ustawa o lasach artykuł 26 określa stałe zakazy wstępu do poszczególnych obszarów leśnych. Zgodnie z tym artykułem, stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:

  • uprawy leśne do 4m wysokości;
  • powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
  • ostoje zwierząt;
  • źródliska rzek i potoków;
  • obszary zagrożone erozją.

Tymczasem artykuł 165 Kodeksu Wykroczeń mówi o tym, że:

„Kto w lesie, w sposób złośliwy, płoszy albo ściga, chwyta, rani lub zabija dziko żyjące zwierzę, poza czynnościami związanymi z polowaniem lub ochroną lasów, jeżeli czyn z mocy innego przepisu nie jest zagrożony karą surowszą, podlega karze grzywny albo karze nagany.”

Quiz. Stare nazwy śląskich miast. Rozpoznasz je?

Pytanie 1 z 10
Hindenburg to była nazwa:
Jechał na czołówkę. Prawie doprowadził do wypadku