park

i

Autor: Gmina Ostróda

Parku w Durągu odzyska dawną świetność

2020-05-04 13:58

Koszt całego przedsięwzięcia to ponad milion złotych. Prace już ruszyły. Park ma być gotowy we wrześniu tego roku.

To unikatowe w skali regionu miejsce łączy na jednym terenie pomniki przyrody i historii – mówi Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas. - Park leży w obszarze NATURA 2000, będącym ostoją siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważane są za cenne i zagrożone w skali całej Europy.

Park w Durągu to także miejsce cenne z punktu widzenia historii. Projekt wykonał Johannes Larass, znany projektant parków i ogrodów. Park założony został na przełomie XVIII i XIX w. na listę konserwatora zabytków wpisany w 1989 r.

Już nie długo za sprawą Gminy Ostróda, która dba o swoją spuściznę historyczno-przyrodniczą park odzyska swoją świetność - kontynuuje wójt. - Wprawdzie w trochę innym wydaniu - chcemy aby, oprócz miejsca wypoczynku i rekreacji, stał się miejscem edukacyjnym, miejscem wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, miejscem, w którym mieszkańcy i przyjezdni będą podnosić swoją świadomość nt. zapobiegania zmianom klimatu i dbałości o środowisko

Zakres prac związanych z odbudową parku w Duragu obejmuje:                                                                                                                                     

  • - odtworzenie osi i punktów widokowych,
  • - odtworzenie wnętrz parkowych,
  • - nasadzenia roślin charakterystycznych dla założeń parkowych XIX w.,
  • - wprowadzenie zakątków tematycznych dot. roślin i zwierząt występujących w parku,
  • - ścieżki dendrologiczne z informacjami o drzewach,
  • - tablice edukacyjne o florze i faunie chronionej z kodami QR,
  • - elementy małej architektury,
  • - zadaszenia (altany, wiaty),
  • - wytyczenie i oświetlenie alejek.