koszary ostróda

i

Autor: arch. UM Ostróda

Ostródzkie Czerwone Koszary zostały uznane za zabytek

2020-04-22 13:53

Procedura uznanie obiektu za zabytek trwała kilka miesięcy. Po jej zakończeniu Czerwone Koszary położone przy ulicy 1-Dywizji i Grunwaldzkiej w Ostródzie wpisano do rejestru zabytków pod numerem A-4679.

O wszczęciu procedury zdecydował Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Według konserwatora koszary są ważny zabytkiem z kilku powodów.

- Obiekt powstał w latach 90 XIX wieku - pisze Dariusz Barton. - Zespół koszar piechoty jest świadectwem rozwoju i przemian przestrzennych Ostródy. Jego historia jest nierozerwalna z historią miasta oraz historią lokalnej społeczności. Czerwone Koszary jako powiązana przestrzennie grupa budynków wyodrębniona ze względu na formę architektoniczną, styl, zastosowane materiały, funkcję, czas powstania lub związek z wydarzeniami historycznymi odpowiadają ustawowej definicji historycznego zespołu budowlanego. Dokumentuje budownictwo koszarowe z terenu dawnych Prus Wschodnich z przełomu XIX/XX wieku, obrazuje rozwój tendencji i nurtów artystycznych w architekturze budownictwa koszarowego.

Warto dodać, że poza rejestrem jest ulica 1-Dywizji oraz dawna Izba Lekarska na terenie koszar.