Rzeka

i

Autor: pixabay.com Zdjęcie ilustracyjne

Ostróda: Operacja Czysta Rzeka

2022-04-15 15:13

Zapraszamy do udziału w akcji Operacja Czysta Rzeka, połączonej z obchodami Dnia Ziemi, która odbędzie się 22 kwietnia w Ostródzie.

Projekt Operacja Czysta Rzeka polega na zbiórce odpadów przez wolontariuszy z koryt rzek, ich brzegów oraz terenów zielonych i rekreacyjnych gmin i miast. W Ostródzie prowadzone będą cztery takie akcje: 

  • Akcja Drwęca – most kolejowy.Jest to otwarta akcja dla wszystkich uczestników. Ma za zadanie oczyścić teren wokół rzeki Drwęcy w Ostródzie w rejonie nieczynnego mostu kolejowego nad Jez. Drwęckim. Miejsce spotkania: most kolejowy nad Jez. Drwęckim, godzina: 16.30. Po przeprowadzeniu akcji przewidziane jest ognisko z kiełbaskami dla jej uczestników oraz kąpiel morsów.Uwaga !!! Ilość miejsc ograniczona.  
  • Ostróda Camp dla Ostródy.Uchodźcy z Ukrainy przebywający w Ośrodku Ostróda Camp posprzątają okolice ośrodka, tzn. teren nad Jez. Perskim i Jez. Pauzeńskim. 
  • Ostróda Drwęca.W akcji będą uczestniczyli uczniowie ZSZ im. Sandora Petöfi w Ostródzie. Sprzątną teren wzdłuż rzeki Drwęcy od ul. Drwęckiej do ujścia rzeki Drwęcy do Jez. Drwęckiego. W akcji wezmą również udział strażacy z KPPSP w Ostródzie. 
  • Ostróda ul. Olsztyńska – korytarz Drwęcy.W akcji będą uczestniczyli uczniowie ZSZ im. Sandora Petöfi w Ostródzie. Sprzątną teren wzdłuż rzeki Drwęcy przy ul. Olsztyńskiej w Ostródzie.
Cleo o współpracy z Dodą, porażkach i The Voice Kids

QUIZ. Wiesz wszystko o tradycjach wielkanocnych?

Pytanie 1 z 10
Prezenty wręczane dzieciom w czasie świąt wielkanocnych są kojarzone z: