inwestycja

i

Autor: Starostwo Iławskie

Edukacja

Nowa siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Iławie została nominowana do prestiżowej nagrody

2024-02-13 15:00

Mowa o Finale Ogólnopolskiego Konkursu pn. Modernizacja Roku &Budowa XXI wieku. Konkurs ma 28 – letnią tradycję i przeznaczony jest dla inwestorów, wykonawców oraz projektantów. O udział w rywalizacji ubiegają się także powiaty, urzędy miast, instytucje, deweloperzy.

Ogólnopolski Konkurs Modernizacja Roku & Budowa XXI w. odbywa się od 28 lat pod egidą Związku Powiatów Polskich, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie oraz Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Patronat nad konkursem corocznie obejmuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Konkurs ma prestiżowy charakter, każdego roku podczas Gali, która odbywa się na Zamku Królewskim w Warszawie, wybierane są obiekty budowlane z całej Polski, o szczególnych walorach, najciekawsze, nowoczesne.

Jakie korzyści przypadają inwestorowi, którym w tym przypadku jest Powiat Iławski? Zgłoszony przez Powiat obiekt bierze udział w plebiscycie internetowym, jest promowany na stronie internetowej organizatora konkursu, jest również promowany w mediach społecznościowych organizatora. Co jest oceniane przez jury? Poziom rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, funkcjonalność, nowoczesność stosowanej technologii, jakość stosowanych materiałów – ich trwałość i estetyka oraz co szczególnie istotne dla powiatowego ośrodka, dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt zgłoszony przez Powiat Iławski to wyczekiwana nowa siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. To pierwsza nowa szkoła wzniesiona w Iławie po 1989 roku. To także największa i najważniejsza inwestycja ostatnich lat przeprowadzona przez Samorząd Powiatu Iławskiego, o wartości 24 108 335,66 zł. Ośrodek ma powierzchnię 6 319 m2 , dostosowany jest do kształcenia około 240 uczniów, w placówce zatrudnionych jest ponad 110 nauczycieli, specjalistów, pracowników administracji i obsługi. Jest to obiekt w pełni dostosowany do potrzeb uczniów z różnymi dysfunkcjami, pozbawiony barier architektonicznych, stwarzający bardzo dobre warunki do nauki i rehabilitacji. Uczniowie i nauczyciele mają do dyspozycji 30 profesjonalnie wyposażonych sal lekcyjnych, gabinety terapeutyczne (logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne), pomieszczenia rehabilitacyjne, salę doświadczania świata, pracownie zajęć praktycznych, salę gimnastyczną, bibliotekę z czytelnią. Na zewnątrz powstał ogród warzywno-owocowy, boisko o nawierzchni trawiastej. Wyposażony jest w nowoczesne instalacje elektryczne, teletechniczne i funkcjonalne.

Hala z podgrzewaną podłogą i salą do tańca. Burmistrz oprowadza nas po nowej inwestycji na Pradze-Północ

CH czy H? Jak zapiszesz to słowa?

Pytanie 1 z 25
Jak zapiszesz to słowo?