NAPAD 2021 coroczne ćwiczenia służby więziennej, również w Iławie [ZDJĘCIA]

2021-06-14 10:01

11 czerwca 2021 między innymi na terenie Zakładu Karnego w Iławie zostało przeprowadzone ćwiczenie specjalistyczne Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie pod kryptonimem „NAPAD 2021”. Zakładały kilka zagrożeń, takich jak atak chemiczny, zagrożenie terrorystyczne czy bunt osadzonych.

Celem ćwiczenia było zapoznanie kadry kierowniczej jednostki z procedurami obowiązującymi w Służbie Więziennej w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz doskonalenie praktycznych umiejętności kadry w przedsięwzięciach planistyczno – obronnych.

Głównym założeniem ćwiczenia było doskonalenie metodologii wypracowania decyzji Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie oraz doskonalenie praktycznych umiejętności osób funkcyjnych w zakresie realizacji obowiązków na zajmowanym stanowisku.

Ćwiczenie przeprowadzono przy współudziale Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostródzie, funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Iławie oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie.

W trakcie ćwiczenia zostały zweryfikowane przyjęte rozwiązania wynikające z opracowanych planów działania w procesie przygotowania do militaryzacji w zakresie możliwości wystąpienia ataku terrorystycznego, buntu osadzonych, alarmu chemicznego oraz uzupełnieniu potrzeb kadrowy jednostki.

- Takie ćwiczenia przeprowadziliśmy na terenie miast gdzie mamy jednostki penitencjarne, czyli w Iławie, Barczewie, Kamińsku, Dublinach oraz areszcie śledczym w Olsztynie. Dotyczyły realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony i przygotowania jednostek oraz militaryzacji w czasie ewentualnego kryzysu. Przygotowania do nich prowadziliśmy już od marca, a 11 czerwca zrealizowaliśmy je w praktyce. Przez pandemię, ćwiczenia odbywały się hybrydowo, to znaczy część zagrożeń i ćwiczeń odbyła się hipotetycznie, a niektóre w praktyce na terenie miast i jednostek. W tym roku były to między innymi: zagrożenia terrorystyczne, wybuchu cysterny z chlorem w pobliżu Urzędu Wojewódzkiego i trujący obłok zmierzający w kierunku jednostki, ewakuacje, bunt osadzonych. Przećwiczyliśmy także możliwość strat osobowych i pilne uzupełnienie kadry służbami rezerwy wojskowej - powiedziała nam mjr Magdalena Socha, Rzecznik Prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie.

Sonda
Lubisz wypoczywać nad wodą?
EURO 2020: GORĄCE ROSJANKI i STADION ZA MILIARD l Futbologia