Prace przy obwodnicy NML - maj 2020

i

Autor: GDDKiA

Na obwodnicy Nowego Miasta praca wre. Zobacz nowe fotki!

2020-05-15 11:48

GDDKiA opublikowało zdjęcia z postępu prac na wyczekiwanej inwestycji w ciągu drogi krajowej nr 15.

Dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego, powiatu nowomiejskiego, dojeżdżających tam do pracy mieszkańców m.in. z Iławy i wreszcie przejezdnych, zwłaszcza w sezonie turystów - bardzo długi wjazd do miasta z ograniczeniem prędkości i na dodatek korki w okolicach Nowego Miasta Lubawskiego to codzienność.

Jeszcze rok i sytuacja może się poprawić, bo właśnie do 2.06.2021 zaplanowane są roboty przy milionowej inwestycji "Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15".

Umowę o dofinansowanie podpisano 25.06.2019r, całkowita wartość projektu to 391.856.742,88 zł a wartość dofinansowania z UE 303.554.728,87 zł.

Główny cel projektu, to odciążenie miasta od nadmiernego ruchu tranzytowego i podniesienie standardu życia lokalnej społeczności poprzez zmniejszenie natężenia ruchu, poziomu hałasu oraz emisji spalin na drogach alternatywnych.

Do ostatecznego kształtu inwestycji, jak informuje wykonawca jeszcze daleka droga, to między innymi:

 • budowa odcinka w ciągu drogi krajowej nr 15 długości około 18 km,
 • wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
 • przebudowa istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych będących w kolizji z realizowaną obwodnicą,
 • budowa systemu odwodnienia drogowego,
 • budowa chodników i zatok autobusowych,
 • budowa wzdłuż obwodnicy dróg dojazdowych obsługujących przyległy teren wraz ze zjazdami na przyległe działki,
 • wykonanie organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

W kolejnych etapach:

 • budowa obiektów inżynierskich
 • budowa przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej
 • przebudowa cieków wodnych oraz istniejących urządzeń melioracyjnych
 • wycinka istniejącej zieleni oraz przeniesienie roślin objętych ochroną,
 • roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej
 • wykonanie urządzeń ochrony środowiska
 • wykonanie wszelkich robót związanych z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją (w tym budynków i budowli)
 • wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i inne
 • przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, w tym zimowe utrzymanie,
 • wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia obwodnicy do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z remontem nawierzchni dróg przekazywanych samorządom po oddaniu obwodnicy do użytkowania i zmianą organizacji ruchu,
 • zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy,
 • wykonanie wszelkich innych robót i opracowań jakie okażą się niezbędne dla zoptymalizowania i zrealizowania inwestycji
 • uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

Zakres robót jest tak szeroki, że uruchomiono nawet dla lubiących śledzić postępy inwestycji specjalną stronę obwodnicanml.pl