Na książki dla szkół w powiecie iławskim wydadzą 40 tysięcy

i

Autor: unsplash zdjęcie ilustracyjne

czytelnictwo

Na książki dla szkół w powiecie iławskim wydadzą 40 tysięcy

2024-03-18 14:25

40.000 zł - tyle na książki wyda powiat iławski, który otrzymał środki w ramach dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Ale pieniądze nie mogą być wydane na przypadkowe pozycje.

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Powiat Iławski otrzymał środki finansowe w łącznej wysokości 40 000,00 zł w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Pieniądze przekazano z przeznaczeniem na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku oraz lektur szkolnych, zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej, a także na realizację działań promujących czytelnictwo.

Środki finansowe na wyżej wymienione zakupy otrzymają:

  • I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Iławie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Iławie – dotacja w wysokości 12 000,00 zł;
  • Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie – dotacja  w wysokości 12 000,00 zł;
  • Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego w Zespole Szkół w Lubawie – dotacja w wysokości 12 000,00 zł,
  • Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym J. Korczaka w Iławie wchodzącym w skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie – dotacja w wysokości 4 000,00 zł.

Warunkiem ubiegania się o rządowe środki było zapewnienie przez powiat wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.

Celem programu jest rozwijanie czytelniczych zainteresowań uczniów poprzez zagwarantowanie im dostępu do nowości wydawniczych oraz organizację wydarzeń promujących czytelnictwo.

Efektem długofalowym i trwałym wynikającym z realizacji programu ma być rozbudzenie i rozwinięcie u uczniów zainteresowania czytaniem, co zachęci ich do samodzielnej aktywności czytelniczej nie tylko na kolejnych etapach edukacji, ale także w życiu dorosłym.

Wskaż przeciwieństwa tych 10 słów. Rozwiąż nasz QUIZ językowy z antonimów

Pytanie 1 z 10
Wskaż antonim do słowa LODOWATY: