szpital morąg

i

Autor: arch. szpital w Morągu

Mimo pandemii trwają prace w morąskim szpitalu

2020-03-26 14:02

Chodzi o termomodernizację głównego budynku oraz pawilonu. Powstają także kolektory słoneczne. To nie tylko inwestycja ekologiczna, ale ma również skutecznie poprawić zasoby energetyczne placówki.

To nie jedyne zmiany jakie mają zajść w morąskim szpitalu. Ma tam także zostać uruchomiony systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych szpitala. Koszt całego przedsięwzięcia to ponad 11,5 miliona złotych. Większość środków pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego. Pomogły przy tym władze miasta Morąg.
Termomodernizacja i inne zmiany mają poprawić bezpieczeństwo pacjentów, ale także zmienić na plus wygląd morąskiej placówki. Z zewnątrz ma wyglądać już wkrótce znacznie ładniej. Oczywiście także, w okresie długofalowym, inwestycja ma przynieść wymierne oszczędności związane z użytkowaniem energii.
Prace przy szpitalu nie zostały przerwane mimo pandemii. Póki co nie ma żadnych opóźnień i w lipcu przyszłego roku inwestycja powinna się zakończyć.

szpital morąg

i

Autor: arch. szpital w Morągu

Zakres robót obejmuje

  • budynek główny szpitala: elewacja budynku z tynku termoizolacyjnego, ocieplenie przegród budynku, wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami okiennymi, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, modernizacja instalacji wewnętrznych, modernizacji instalacji wentylacyjnych, wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne, demontaż komina i maszynowni, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania grawitacyjnego dróg ewakuacyjnych.

  • pawilon szpitalny: ocieplenie przegród budynku, częściowa wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, modernizacja instalacji wewnętrznych, modernizacji instalacji wentylacyj   nych, wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne, wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania grawitacyjnego dróg ewakuacyjnych, docieplenie ścian budynku, instalacja kolektorów słonecznych.