wojt

i

Autor: UG Ilawa

Marszałek województwa to nowy Honorowy Obywatel Gminy Iława

2022-11-02 13:25

Ostatnia sesja Rady Gminy Iława miała uroczysty charakter. Rada gminy przyznała tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Iława” Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiemu Gustawowi Markowi Brzezinowi. Kolejny tytuł „Zasłużonego dla Gminy Iława" otrzymał Przewodniczący Rady Gminy Iława Roman Piotrkowski.

Gustaw Marek Brzezin honorowy tytuł na wniosek Wójta Gminy Iława Krzysztofa Harmacińskiego, który podczas sesji przedstawił jego sylwetkę.

Dr inż. Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. Urodzony w Ostródzie, wykształcenie zdobywał w Technikum Rolniczym w Dobrocinie, Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Początki aktywności zawodowej znaczą funkcje nauczyciela i kierownika szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Rolniczych w Ostródzie. Samorządowiec z krwi i kości. Czterokrotnie wybierany na stanowisko wójta gminy Ostróda. Ostatnią kadencję przerwał w 2012 roku wybór na wicemarszałka województwa odpowiedzialnego za środki unijne. Dwa lata później został marszałkiem województwa, a sukcesem w poprzednich wyborach samorządowych potwierdził trafność oceny mieszkańców Warmii i Mazur, i z największym poparciem w regionie kolejny raz objął stanowisko gospodarza województwa. Fundusze unijne nie mają przed nim tajemnic – dwie ostatnie perspektywy finansowe region zamknął, wykorzystując dofinansowania wspólnoty europejskiej w stu procentach…Wsparcie i życzliwość Pana Gustawa Marka Brzezina do naszych gminnych przedsięwzięć przyczyniło się do realizacji szeregu inwestycji wpływających perspektywistycznie na rozwój Gminy Iława… Przedstawiając powyższe przykłady okazanego wsparcia uważam, że Pan Gustaw Marek Brzezin w pełni zasługuje na tytuł „HONOROWY OBYWATEL GMINY IŁAWA”.

Natomiast Romana Piotrkowskiego uhonorowano tytułem "Zasłużonego dla Gminy Iława" na wniosek Wójta Gminy Iława Krzysztofa Harmacińskiego.

Roman Piotrkowski od 1994 roku jest Radnym Gminy Iława. Już podczas swojej pierwszej kadencji (1994-1998) pełnił funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej. Następnie w latach 1998-2002 był Członkiem Zarządu Gminy i jednocześnie społecznym Zastępcą Wójta. W 2002 roku został wybrany na Przewodniczącego Rady Gminy i funkcję tę pełni nieprzerwalnie do dnia dzisiejszego. W latach 90 jako Przewodniczący Komitetu Telefonizacji doprowadził do budowy nowej centrali telefonicznej, tym samym przyczynił się do zwiększenia liczby abonentów w kilku miejscowościach na terenie gminy. Był inicjatorem budowy Sali sportowej w Ząbrowie. Bardzo aktywnie i skutecznie zabiegał o środki finansowe na jej budowę. Od lat jest głównym organizatorem corocznych imprez integracyjnych i promocyjnych w Ząbrowie: pn. „Ząbrowiada”, „Festyn Rodzinny” oraz sportowych - turniejów piłki nożnej i siatkowej. Z jego inicjatywy i przy jego osobistym zaangażowaniu wybudowano szatnie dla piłkarzy, rozbudowano Szkołę Podstawową w Ząbrowie... Jako Przewodniczący Rady Gminy w znaczący sposób wspierał wszelkie działania podejmowane na rzecz szeroko rozumianej oświaty, która zawsze leżała mu na sercu – podkreślał, że najważniejsze jest dobro i rozwój młodego pokolenia naszej gminy… Przytoczone przeze mnie działania Pana Romana Piotrkowskiego i jego zaangażowanie w działalności na rzecz społeczności gminy Iława w pełni zasługują na nadanie mu tytułu „ZASŁUŻONY DLA GMINY IŁAWA”.

7 NAJWIĘKSZYCH HITÓW MUNDIALU - KATAR 2022 | ESKA XD - Ale to już było! #61

Quiz. Jedzenie na literę P

Pytanie 1 z 19
Zupa, którą zazwyczaj jadamy z makaronem lub ryżem.