Smog

i

Autor: Unsplash.com

Zdrowie

Mamy złą jakość powietrza w powiecie iławskim

2023-04-25 14:17

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega mieszkańców powiatu iławskiego i nowomiejskiego o ryzyku przekroczenia norm dotyczących benzo(a)pirenu w powietrzu. Jest jednym z najbardziej toksycznych składników smogu.

Jako przyczynę zagrożenia Centrum wskazuje emisję z domowych pieców i kotłów. To efekt palenia kiepskiej jakości opałem oraz niedozwolonymi substancjami. W efekcie na nasilenie chorób narażeni są sercowcy, chorzy na raka, astmatycy i osoby chorujące na inne choroby oddechowe, a także dzieci i osoby starsze.​ W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

  • - zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
  • - prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.
Doda o swoich pierwszych Fryderykach. Wspomniała o nieprzychylności branży!

QUIZ. Podchwytliwe pytania z matematyki. Otworzysz szeroko oczy ze zdumienia!

Pytanie 1 z 10
Bryłą obrotową NIE jest: