Kwalifikacja Wojskowa 2024. Kiedy w powiecie iławskim i innych powiatach warmińsko-mazurskiego?

i

Autor: https://www.youtube.com/@zostanzonierzem3535 zdjęcie ilustracyjne

wojsko

Kwalifikacja Wojskowa 2024. Kiedy w powiecie iławskim i innych powiatach warmińsko-mazurskiego? [NIEZBĘDNIK]

2024-02-02 14:37

W woj. warmińsko-mazurskim rozpoczęła się coroczna kwalifikacja wojskowa, którą w tym roku objętych będzie ok. 10 tys. osób, w tym 500 kobiet.

W woj. warmińsko-mazurskim będzie pracowało 21 powiatowych komisji lekarskich, przed którymi będą się stawiać wezwani na rekrutację. Pierwsza komisja rozpocznie pracę w Giżycku.

Kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa, ale nie oznacza naboru do wojska - powiedział na konferencji prasowej szef Ośrodka Zamiejscowego w Olsztynie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji płk Artur Lichończak i dodał, że jej celem jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej, a także "określenie zdolności obywateli do pełnienia służby wojskowej poprzez badania psychologiczne i lekarskie". Jednocześnie nadany zostaje stopień wojskowy – szeregowy i kategoria wojskowa. Każdy będzie mógł złożyć wniosek o powołanie do służby wojskowej - podkreślił płk. Lichończak. Szef Ośrodka Zamiejscowego w Olsztynie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji przyznał, że każdemu, kto się stawi na komisje zostanie przedstawiona oferta pracy w wojsku lub studiowania na wojskowych uczelniach.

Do pracy w wojsku zachęcał młodych ludzi także wojewoda Radosław Król.

Już służy w naszych jednostkach w regionie 15 tys. osób, to jest dobra decyzja, by zostać zawodowym żołnierzem - mówił.

W woj. warmińsko-mazurskim w tym roku na komisje wojskowe zostanie wezwanych ok. 10 tys. osób, w tym 500 kobiet. Większość osób, bo ok. 7 tys. stanowić będą mężczyźni urodzeni w 2005 r.

Osoby, które nie będą mogły się stawić w wyznaczonym terminie na komisję wojskową muszą usprawiedliwić swoją nieobecność. Tych, którzy tego nie zrobią może doprowadzić na komisję policja, uchylanie się od uregulowania stosunku do służby wojskowej może być także ukarane grzywną.

Jakie są kategorie przydatności wojskowej?

Kategoria A - Zdolność do służby wojskowej, z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby zastępczej.

Kategoria B - Czasowa niezdolność do służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju.

Kategoria D - Niezdolność do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej.

Kategoria E - Trwała i całkowita niezdolność do służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Gdzie i kiedy przyjmuje komisja lekarska?

  • Powiat Iławski - 22.02 - 21.03.2024 r. (Siedziba Starostwa Powiatowego w Iławie, ul. Andersa 2a)
  • Powiat Działdowski - 12.03 - 03.04.2024 r. (Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna, ul. Grunwaldzka 7)
  • Powiat Ostródzki - 28.03 - 29.04.2024 r. (Budynek Centrum Użyteczności Publicznej, (s. 232, 237,238,239) ul. Jana III Sobieskiego 9)
  • Powiat Nowomiejski - 09.04 - 22.04.2024 r. (ANMED w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Targowa 28)