koronawirus szkoła pixabay tablica

i

Autor: Gerd Altmann - Pixabay

Koronawirus w lubawskiej podstawówce. Tryb zdalny oraz mieszany przez prawie tydzień!

2020-09-10 9:59

Dyrekcja szkoły podstawowej w Lubawie, po potwierdzeniu koronawirusa u jednej z uczennic, wysłała prawie 40 osób na testy i kwarantannę oraz zgodnie z procedurą, zwróciła się o dalsze instrukcje do lokalnego sanepidu. Właśnie ogłoszono dalszy plan działań.

Jak już informowaliśmy, wiele szkół wprowadziło specjalne strefy w swych placówkach, właśnie na wypadek wykrycia koronawirusa u dzieci lub nauczycieli. Dzięki temu placówki mogą być wyłączane z użytkowania strefami, a nie od razu cały budynek.

Specjalny tryb nauki w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie będzie obowiązywał od 10 do 14 września włącznie. Dzieci z nauczania początkowego przechodzą w tryb mieszany (częściowo zdalnie), klasy od czwartych do ósmych - w tryb zdalny. Nie będzie zmian w funkcjonowaniu stołówki oraz świetlicy.

W zarządzeniu dyrektora czytamy:

- Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie w trybie stacjonarnym w klasach IV-VIII w okresie od 10 września 2020 r. (czwartek) do dnia 14 września 2020 r. (poniedziałek włącznie). W okresie czasowego zawieszenia zajęć, zadania Szkoły są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia w trybie zdalnym, prowadzone są z zachowaniem wprowadzonych w szkole procedur z wykorzystaniem e-dziennika i wskazanych aplikacji, ze względu na brak pełnej wiedzy uczniów na temat wprowadzonych zasad prowadzenia zajęć w Teams, dopuszcza się korzystanie z e-dziennika na dotychczasowych zasadach. Podczas zajęć sprawdzana jest rzeczywista obecność uczniów poprzez oznaczenie w frekwencji ucznia –n z (nauczanie zdalne)... Wprowadzam w klasach I-III tryb mieszany tzn. zajęcia stacjonarne odbywają się zgodnie z przyjętym planem lekcji w budynku szkoły z wychowawcą w edukacji wczesnoszkolnej, natomiast zajęcia j. angielskiego i zajęć nieobowiązkowych odbywają się w trybie zdalnym, zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami-dopuszcza się realizację zajęć w czasie nierzeczywistym. ... Świetlica szkolna prowadzi zajęcia stacjonarne-opiekuńcze dla uczniów klas I-III, zgodnie z przyjętymi wnioskami rodziców i w dotychczasowych godzinach pracy świetlicy...Posiłki w stołówce szkolnej będą wydawane tylko dla uczniów klas I-III zgodnie z przyjętymi zasadami.

Odwołano też wszystkie spotkania z rodzicami w budynkach szkoły przewidziane na okres 10–14.09.2020r.

Nauczyciele są zobowiązani do informowania w tym okresie przez e-dziennik dyrekcji o ewentualnych dodatkowych przejściach uczniów na kwarantannę lub ich przedłużaniu.

Szkoła ma wrócić do normalnego trybu pracy 15 września.

Sonda
Czy przychodnie lekarskie powinny zostać znowu otwarte?
Czubajka kania. Dlaczego warto jeść kanie?