Już wypatrują nietrzeźwych i demonów szybkości. Iławska policja wypłynęła na Jeziorak

2021-04-30 12:33

Policyjni wodniacy gotowi są już do kolejnego sezonu wodnego. Będą dbać o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. Jak co roku warmińsko – mazurscy policjanci będą patrolować zbiorniki wodne na specjalnie przygotowanych i oznakowanych łodziach motorowych oraz radiowozach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt ratowniczy.

W tym roku służbę na wodzie i terenach przywodnych pełnić będzie 56 policyjnych wodniaków. Do służby w patrolach wodnych skierowani zostali policjanci przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz posiadający specjalistyczne uprawnienia ratowników wodnych. Dzięki temu funkcjonariusze są w stanie nie tylko szybko podjąć akcję ratowniczą, ale także udzielić pomocy osobie, która się topiła.

Dodatkowo policyjni wodniacy systematycznie przechodzą szkolenia i ćwiczenia praktyczne, których celem jest doskonalenie i podniesienie umiejętności i bezpieczeństwa działań podejmowanych w trakcie służby oraz w sytuacjach prowadzenia akcji ratunkowych.

Policjanci mają do dyspozycji 32 łodzie motorowe, a na brzegu radiowozy wyposażone w specjalistyczny sprzęt ratownictwa wodnego - rzutki ratunkowe, pasy ratownicze, boje ratownicze, liny asekuracyjne, kamizelki ratownicze oraz kamizelki asekuracyjne z rzutką ratowniczą.

W 2020 roku w akwenach Warmii i Mazur utonęły 32 osoby

Jak wskazują policyjne ustalenia, część ofiar utonięć to osoby, które zanim znalazły się w wodzie piły alkohol. Funkcjonariusze przy każdej możliwej okazji przypominają o tym, by korzystając z uroków kąpieli w jeziorach, być bezwzględnie trzeźwym. Każdy organizm reaguje na alkohol zupełnie inaczej. Nie zależy to jedynie od wieku, płci, masy ciała, czy zmęczenia – zależy również od temperatury powietrza.

Należy też pamiętać o tym, że bezpieczna kąpiel, to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym. Czyli takim, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. „Dzikie kąpieliska” zawsze mają nieznane dno i głębokość, a woda w nich może być niebezpieczne zabrudzona.

Nie wolno pływać też na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu urządzeń i budowli wodnych. Nie przeceniajmy swoich umiejętności pływackich. Nie popisujmy się przed znajomymi! Jeśli chcemy wybrać się na dłuższą trasę pływacką, płyńmy asekurowani przez łódź lub przynajmniej w towarzystwie jeszcze jednej osoby. Nie wskakujmy do wody z pomostów po zmroku. W takich warunkach znacznie wzrasta ryzyko, że nikt nie zauważy, że potrzebujemy pomocy i nikt nie będzie w stanie wskazać miejsca, w którym się zanurzyliśmy.

Policjanci z Iławy na Jezioraku

Już we wtorek (27.04) iławscy policjanci zwodowali łódź. R-2 Parker RIB 630, to łódź motorowa, która służy do patrolowania najdłuższego jeziora w Polsce - jeziora Jeziorak. Podczas służby policyjni wodniacy zadbają o bezpieczeństwo żeglarzy jak również osób spędzających wolne chwile nad brzegiem Jezioraka.

Osoby korzystające ze sprzętu wodnego powinny spodziewać się kontroli uprawnień oraz stanu trzeźwości. Funkcjonariusze dzięki łodzi będą mogli prowadzić również akcje ratunkowe i wszelkie akcje w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osób gdyż łodzią tą może płynąć aż 10 osób, a jej maksymalna prędkość, którą może osiągnąć to 35 węzłów.

Łódź, która wyposażona jest w środki ratunkowe, między innymi: koła ratunkowe, rzutki ratunkowe z linką, zestaw atestowanych kamizelek, środki łączności, sygnały świetlne i dźwiękowe oraz światła dalekosiężne może szybko i bezpiecznie dotrzeć na miejsce zagrożenia.

Sonda
Czy w twoim mieście widziałeś niezabezpieczone studzienki kanalizacyjne?
Bezpieczna majówka 2021