Władze iławy

i

Autor: UM Iława Władze miasta podczas Sesji Rady Miejskiej Iławy

Im więcej nowych miejsc pracy, tym większa ulga dla firmy. Nowe zasady w Iławie!

2022-09-07 13:37

Burmistrz Dawid Kopaczewski na ostatniej sesji Rady Miasta Iławy (29.08.2022 r.) przedstawił radnym projekt proinwestycyjnej uchwały, która umożliwia zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Uchwała umożliwia zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. Zwolnienia dotyczą zarówno firm, które w ramach inwestycji oddały do użytkowania nową instytucję i utworzyły miejsca pracy, ale również firm, które posiadają już swoje siedziby i miejsca produkcji, a utworzyły nowe stanowiska pracy. Okres zwolnienia może obejmować od 12 do nawet 48 miesięcy.

Zasady przyznawania ulg - wyciąg z uchwały:

Zwolnienie przysługuje przez okres:

  • 12 miesięcy, jeżeli w związku z nową inwestycją utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy,
  • 24 miesięcy, jeżeli w związku z nową inwestycją utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy,
  • 36 miesięcy, jeżeli w związku z nową inwestycją utworzono co najmniej 15 nowych miejsc pracy,
  • 48 miesięcy, jeżeli w związku z nową inwestycją utworzono co najmniej 25 nowych miejsc pracy,

Zwolnienie przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym utworzono wymaganą liczbę nowych miejsc pracy związanych z nową instytucją, a w przypadku gdy okolicznością, od której jest uzależniony obowiązekpodatkowy jest istnienie budynku lub jego części, zwolnienie przysługuje od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ostatecznym wykończeniem i utworzono wymaganą liczbę nowych miejsc pracy.

Zwolnienie ma zastosowanie do inwestycji zakupionych lub oddanych do użytkowania po 1 stycznia 2023 r. oraz w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy po dniu wejścia z życie niniejszej uchwały.

Utworzenie w nowych miejscach pracy, miejsc dla kobiet w ilości co najmniej 50 % lub miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w ilości co najmniej 20 % skutkujewydłużeniem o 12 miesięcy okresu zwolnienia.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości nie obejmuje gruntów, budynków i budowli lub ich części zajętych na działalność handlową.

Zwolnienie nie przysługuje przedsiębiorcom powstałym przez przekształcenie, połączenie lub podział innych podmiotów.

Także nie przysługuje przedsiębiorcom, posiadającym zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych zobowiązań wobec budżetu Miasta Iławy.

Szczegółowe informacje w uchwale.

"Ołena Zełenska. Kim jest Pierwsza Dama Ukrainy?" Aliny Makarczuk. Poznaj historię scenarzystki, której życie potoczyło się wbrew jej scenariuszowi

QUIZ. Materiały na ściany domu – zobacz czy wiesz z czego i jak budować?

Pytanie 1 z 13
Czy beton komórkowy produkuje się z:

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na online@grupazpr.pl!