certyfikat

i

Autor: arch.organizatora

Iławskie liceum zostało szkołą praworządności

2020-04-27 14:38

Tytuł Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności RP 2020 r. trafił do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie.

Pandemia sprawiła, że nie odbyło się oficjalne wręczenie dyplomów i certyfikatów. Szkoły otrzymały je drogą elektroniczna wraz z gratulacjami.

W imieniu Wysokiej Kapituły IX Ogólnopolskiego Rankingu Olimpijskiego 2020 roku pragnę serdecznie pogratulować Dyrekcji, nauczycielom i
uczniom Państwa Szkoły sukcesów w olimpiadach społeczno - prawnych, co "zaowocowało" zajęciem przez Państwa Placówkę w IX Ogólnopolskim
Rankingu Olimpijskim 2020 roku miejsca gwarantującego status BRĄZOWEJ EUROPEJSKIEJ SZKOŁY PRAWORZĄDNOŚCI RP 2020 r. Tym samym Państwa Szkoła, uzyskując status szkoły brązowej, ma prawo posługiwać się tym mianem i zamieszczać (NIEODPŁATNIE) logo szkoły brązowej jako placówki, w której edukacja społeczna, europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka i/lub historyczna stoi na wysokim poziomie. Serdecznie gratulujemy!

Certyfikat został przyznany szkole za sukcesy odniesione przez uczniów w olimpiadach wiedzy społecznej i prawnej. Zarówno ranking, jak i cykl olimpiad organizuje Centrum Organizacji Przedmiotowo - Tematyczno - Interdyscyplinarnych Olimpiad Społeczno - Historycznych)w Białymstoku. W rankingu "Żeromek" uplasował się na 122 miejscu na prawie 3500 szkół średnich.