IBO

i

Autor: arch. UM Iława

Iławski Budżet Obywatelski ofiarą koronawirusa

2020-04-23 14:57

Wielu mieszkańców pyta się władze miasta jaki los projekty związane z IBO? Ratusz odpowiada: Jak ze wszystkim trzeba czekać. Na co? Na lepsze czasy, a będąc bardziej precyzyjnym na załagodzenie ograniczeń związanych z koronawirusem.

- Z jednej strony potrzeba dopiąć sprawę konsultacji budowy wybiegu dla psów, a z drugiej należy zebrać zespół i rozpocząć pracę nad przygotowaniem IBO 2021. I w jednym i w drugim przypadku nie można organizować spotkań, należy więc czekać - informuje burmistrz Iławy. - Decyzję o wstrzymaniu zwycięskich projektów podjąłem po rozmowie z przedstawicielami Jezioraka i grupy 4 Łapy Iławy. Chciałbym podkreślić, że nie rezygnujemy z tych projektów, a jedynie przesuwamy je w czasie – one będą zrealizowane, tylko później. Teraz skupiamy się na pomocy lokalnym firmom, więc wydatki związane z realizacją tych projektów są zamrożone, a środki przesunięte na wsparcie lokalnych przedsiębiorców i miejsc pracy.

Ratusz zapewnia, że gdy tylko będzie taka możliwość niezwłocznie rozpoczną się prace nad IBO, zarówno te związane z realizacją projektów, jak i te nad rozpoczęciem kolejnej edycji.

plakat

i

Autor: UM Iława