Rozpoczęcie przebudowy s5

i

Autor: Ministerstwo Infrastruktury

Iławie coraz bliżej do ekspresówki. Rozpoczęły się prace na pierwszym odcinku S5

2020-07-29 14:32

Rozpoczęły się prace na budowie drogi ekspresowej S5 Ornowo - Wirwajdy. Kontrakt o wartości 204 mln zł realizuje firma Budimex SA. Zadaniem wykonawcy jest budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku o długości 5 km.

W ramach zadania powstanie węzeł Ostróda Zachód, cztery wiadukty oraz dwa przejścia dla dużych zwierząt. Przewidziana jest ponadto budowa dodatkowych jezdni obsługujących teren przyległy oraz przebudowa dróg poprzecznych.

- Droga ekspresowa S5 Ornowo - Wirwajdy to inwestycja, od której rozpoczynamy budowę połączenia S7 z autostradą A1. Dzięki tej trasie powstanie wygodny i bezpieczny korytarz transportowy łączący Olsztyn i Ostródę z Grudziądzem, Bydgoszczą, Poznaniem i Wrocławiem. Budowa S5 przyczyni się do aktywizacji gospodarczej i dalszego rozwoju turystycznego terenów Warmii, Kujaw i Pomorza – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Inwestycja jest realizowana w systemie Projektuj i buduj, w którym wykonawca ma możliwość optymalizacji rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym i wykonawczym. Obecnie trwają prace związane z odhumusowaniem dróg serwisowych w rejonie przecięcia nowoprojektowanej drogi S5 z drogą krajową nr 16 w miejscowości Wirwajdy. W dalszej kolejności przygotowywane będą pozostałe drogi serwisowe oraz trasa główna. Na przełomie lipca i sierpnia 2020 r. planowana jest przebudowa kolizji teletechnicznych i elektroenergetycznych w rejonie Wirwajd.

Budowa drogi ekspresowej S5 Ornowo - Wirwajdy jest częścią inwestycji „Budowa obwodnicy Ostródy”, współfinansowanej ze Środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dofinansowanie z UE wynosi 285 mln zł, a całkowita wartość projektu to 623 mln zł.

Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2020-2023.

Rozpoczęcie przebudowy s5

i

Autor: Ministerstwo Infrastruktury
Rozpoczęcie przebudowy s5

i

Autor: Ministerstwo Infrastruktury

Pierwszy krok do połączenia A1 z S7

Budowa odcinka drogi ekspresowej S5 Ornowo - Wirwajdy jest kontynuacją obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16, która docelowo stanie się częścią drogi ekspresowej S5 na odcinku Grudziądz (A1) - Ostróda (S7). Stanowić będzie element ciągu dróg ekspresowych w północnej Polsce na linii wschód - zachód, na który złożą się: S10 Szczecin - Piła - Bydgoszcz, S5 Bydgoszcz - Grudziądz - Ostróda, S7 Ostróda - Olsztynek, S51 Olsztynek - Olsztyn, S16 Olsztyn - Ełk oraz S61 Ełk - Budzisko.

Studium korytarzowe dla S5

Przygotowania do realizacji odcinka S5 pomiędzy A1 i S7 o długości około 85 km rozpoczęły się w 2015 roku, od ujęcia tej trasy w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. GDDKiA rozpoczęła prace przygotowawcze od opracowania studium korytarzowego, podstawowego dokumentu projektowego kompleksowo przedstawiającego drogowe zamierzenie inwestycyjne. Prace nad studium są już na ukończeniu. Obszar objęty studium korytarzowym obejmuje teren trzech województw, 14 powiatów i 53 gmin. Opracowanie to umożliwi określenie optymalnych korytarzy dla potencjalnych przebiegów tej trasy.

Gwałtowna burza nad Olsztynem

Z którego miasta jest bliżej do Katowic? Masz 50 procent szans!

Pytanie 1 z 10
Z którego miasta jest bliżej do Katowic?