plakat

i

Autor: UM Iława

Iława: Zbieraj z dzieckiem papier i zgarnij kasę

2022-11-10 13:10

Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” ogłasza konkurs "Zbieramy papiery na..." , którego celem jest edukacja ekologiczna najmłodszych mieszkańców z terenu Związku Gmin i kreowanie postaw proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami.

Konkurs dedykowany jest dwóm grupom konkursowym:

  • Grupa I – przedszkola
  • Grupa II – szkoły podstawowe (dalej jako: Placówki).

Kryteria oceny:

Makulatura zostanie zważona na wadze, co zostanie potwierdzone wymaganymi prawem dokumentami. Wysokość wskaźnika uzyskanego przez daną Placówkę biorącą udział w konkursie ustala się dzieląc łączną masę zebranej makulatury przez liczbę uczniów, uczęszczających do tej Placówki. W przypadku zespołu szkół, Placówka może złożyć dwa oddzielne zgłoszenia: Grupa I - przedszkola i Grupa II - szkoły podstawowe z przypisaniem ilości dzieci do odpowiednich grup.

Nagrody:

  • główna nagroda: pieniężna w wysokości: 5000 zł;
  • II miejsce nagroda:  pieniężna w wysokości: 3000 zł;
  • III miejsce nagroda:  pieniężna w wysokości: 2000 zł;
  • pozostałe placówki, które uzyskają wskaźnik zebranej makulatury powyżej 2 kg/os. otrzymują nagrodę w postaci: nagrody rzeczowe, gadżety proekologiczne od sponsorów konkursu.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród 25.11.2022 r. podczas konferencji ekologicznej, która odbędzie się w Ostródzie.

Justyna Steczkowska w The Voice of Poland: stres mnie wykańczał

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Jakiego członu brakuje w nazwie tej miejscowości? Nie mów, że nie wiesz!

Pytanie 1 z 14
Szklarska...