ukraina

i

Autor: pixabay.com

Iława: Zaprasiłeś uchodżców do domu? Dostaniesz finansowe wsparcie

2022-03-30 14:14

Od 30 marca w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie można składać wnioski o świadczenie w wysokości 40 zł za dzień za jedną osobę przyjętą z Ukrainy. Jest to forma rekompensaty kosztów związanych z zapewnieniem noclegu i posiłków dla uchodźców.

Świadczenia wypłacane ze środków przekazanych przez wojewodę są zadaniem zleconym administracji rządowej. Wnioski można składać od 30 marca do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie (wzór wniosku do pobrania). Świadczenie wypłacane jest „z dołu”, tj. za okres od 24 lutego br. za zapewnienie noclegu i wyżywienia. Na rozpatrzenie wniosku MOPS będzie miał 30 dni.

Do wniosku trzeba dołączyć kartę osoby przyjętej do zakwaterowania- zawierającej imię, nazwisko i PESEL,  a w przypadku jego braku rodzaj, numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość. Należy także podać liczbę dni zakwaterowania mieszkańców Ukrainy oraz numer rachunku, na który pieniądze mają być przelane. Konieczne jest  złożenie oświadczenia, że za okres pomocy Ukraińcom nie otrzymano dodatkowego (z innych źródeł) wynagrodzenia, w tym za wynajem. Okresy, za które ma być przyznane świadczenie można  dzielić, np. wniosek może dotyczyć okresu od 1 do 31 marca-wówczas za ten czas będą środki wypłacone. Następnie można złożyć kolejny wniosek za okres późniejszy. Środki  będą przyznawane na czas nie dłuższy niż 60 dni. 

Ważną informacją jest fakt, że rekompensata udzielana jest tylko za zakwaterowanie i wyżywienie, oba te warunki muszą być spełnione. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z  Urzędem Miasta Iławy będzie przeprowadzał kontrole obiektów pod kątem warunków zakwaterowania i  wyżywienia. Jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia będą zagrażać zdrowiu czy życiu, świadczenie nie będzie przysługiwało.

Chciał trenować dzieci z Ukrainy. Na jego komputerze znaleziono pornografię dziecięcą

Czy dostałbyś się do wojska? Sprawdź się w naszym QUIZIE!

Pytanie 1 z 9
Czy w Polsce istnieje obowiązkowy pobór do wojska?