deszcz

i

Autor: pixabay.com

Iława walczy ze zminami klimatu. Pomoże kanalizacja

2020-07-02 14:07

Burmistrz Miasta Iławy podpisał umowę na budowę kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie (Osiedle Żołnierzy Wyklętych). Cały kontrakt będzie realizowany w okresie 2020-2021, przez firmę DROMO z Ostródy, za kwotę 3.322.458,20 zł.

Obecnie obserwujemy, iż nawet kilkuminutowe deszcze nawalne, w zderzeniu ze szczelnymi nawierzchniami, które są nieodłącznym elementem rozwoju miast, mogą powodować poważne zniszczenia mienia, inne szkody materialne i środowiskowe - mówi Dawid Kopaczewski burmistrz Iławy. - Niechcianym, lecz niestety nieodłącznym efektem rozwoju miasta, jest jego osuszanie. Władze samorządowe Iławy zauważają ten problem i podejmują działania, dostosowujące procesy inwestycyjne do zachodzących zmian w klimacie.


Samorząd Miasta Iławy realizuje projekt Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi. Udało się na niego pozyskać miliony złotych z funduszy unijnych.
Główne cele tego projektu to

  • Zwiększenie retencji wód opadowych poprzez wykorzystanie metod naturalnych do celów retencyjnych, przebudowę oraz budowę nowych zbiorników retencyjnych
  • Zwiększenie zabezpieczenia przed zagrożeniami wywołanymi zmianą klimatu (podtopienia, zalania w wyniku ulewnych opadów) poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej i usprawnienie systemu gospodarki wodami opadowymi.

W Iławie występują tereny, które nie są wyposażone w sieci kanalizacji deszczowej. Są to między innymi tereny rozwojowe, na których planowana jest budowa nowych budynków wielo- i jednorodzinnych. Tak jest w przypadku dużego terenu (50,3 ha) po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego.

Wobec zagrożenia, jakie niosą ze sobą zmiany klimatyczne – nawalne lub długotrwałe deszcze – bez możliwości odprowadzenia wód opadowych z terenu dróg i parkingów powstającego osiedla, istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia lokalnych zalań i podtopień - dodaje burmistrz.

Burmistrz Miasta Iławy podpisał umowę na budowę kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie. W efekcie tego kontraktu powstanie: kanalizacja deszczowa grawitacyjna o łącznej długości 3 941 m, osadniki z separatorami dla wyznaczonych dwóch zlewni na tym terenie, dwa wyloty: do rzeki Iławki - Φ1200mm oraz do jeziora Iławskiego - Φ800mm.

Większe czy mniejsze? To sprawdzian nie tylko na wiedzę, ale intuicję!

Pytanie 1 z 20
Który kraj ma większą powierzchnię?
Sos beszamelowy: jak zrobić?